Illegale immigratie moet zwaar worden bestraft. Illegalen moeten in afwachting van hun uitzetting worden opgesloten in detentiecentra aan de grens. Wie de derde keer zonder papieren op straat wordt aangetroffen, draait de gevangenis in. Dat verklaarde de regering-Berlusconi deze week bij de aanbieding van een nieuwe immigratiewet aan het parlement. De wet moet een van de strengste in Europa worden. De architecten zijn vice-premier Fini, leider van de Nationale Alliantie wier achterban Mussolini nog steeds als grootste staatsman aller tijden ziet, en minister Bossi, leider van de eveneens extreem rechtse Lega Nord. Dat Italië ‘vol’ is, zul je Bossi niet horen zeggen. Hij spreekt liever van ‘dieven, moordenaars en terroristen uit het buitenland’. Slechts een op de 35 Italianen is immigrant (in Nederland en Duitsland een op de tien). Niettemin is Italië na Duitsland het land met de snelst groeiende immigratie van Europa. Bijna wekelijks gaan overvolle boten met illegalen, onder wie politieke vluchtelingen, voor de kust voor anker. Toch komen net als in Nederland de meeste immigranten legaal binnen via gezinshereniging.

‘Wij willen eerlijke immigranten helpen’, aldus Bossi. ‘Legale immigranten, immigranten die werken.’ Niet-productieve immigranten moeten zonder pardon naar huis. Werkgevers moeten garant staan voor de repatriëring van hun werknemers na afloop van een contract. Ontslagen werknemers krijgen drie tot zes maanden de tijd om nieuw werk te vinden, daarna moeten ze terug, al wonen ze al tien jaar of langer in Italië en gaan hun minderjarige kinderen er naar school. Gezinshereniging wordt beperkt tot het laten overkomen van partners en minderjarige kinderen, naturalisatie is alleen mogelijk als een immigrant tien jaar achtereen heeft gewerkt en geen strafblad heeft.

Als het aan Fini en Bossi ligt, wordt illegaliteit gelijkgesteld aan criminaliteit. Illegalen, ook asielzoekers, worden nu al in speciale detentiecentra aan de grens opgevangen. Het verplichte verblijf in zo’n gevangenis voor illegalen is van dertig dagen verlengd tot twee maanden. Wie niet in aanmerking komt voor asiel, wordt zonder pardon de grens overgezet. Veel clandestiene immigranten die werken in het zwarte circuit als kelner, kok of rozenverkoper wordt het lastiger gemaakt. Illegalen die drie keer zonder verblijfsvergunning worden opgepakt, gaan de gevangenis in. De maximale straf is vier jaar. Ook hun werkgevers worden gestraft. De nieuwe wet bindt immigranten zodoende met handen en voeten aan hun werkgevers.

Gezien de rechtse meerderheid in het parlement is de kans groot dat de wet in grote lijnen wordt aangenomen. De vraag is wanneer: er zijn maar liefst 1200 wijzigingsvoorstellen ingediend die de invoering zullen vertragen. De wet roept ook tegenstand uit onverwachte hoek op. De kleine partij UDC, die ook tot de coalitie behoort, wil een generaal pardon voor de grote groepen illegalen die al jaren werken in Italiaanse fabrieken, kleine ondernemingen en boerenbedrijven. Zij doen werk dat veel Italianen laten liggen en hebben vaak een armoedig bestaan, soms grenzend aan slavernij. Zo is twee derde van de huishoudelijke hulpen en babysitters in steden als Rome en Milaan immigrant. Ze wonen intern en verdienen gemiddeld vierhonderd euro per maand.

Het aan banden leggen van immigratie is een populair thema en de centrumlinkse oppositieleider Francesco Rutelli wil er zijn vingers niet aan branden. Rutelli tekent aan dat de nieuwe wet juist meer illegalen op straat brengt waardoor de criminaliteit toeneemt. Het aan banden leggen van gezinshereniging zal de mensensmokkel doen toenemen. En de vraag blijft hoe Italië zijn grenzen moet gaan controleren. De Italiaanse regering wil Europese bijstand vragen voor het uitvoeren van controles voor de kust, maar ook die zullen de immigratie niet tegenhouden. Het dag en nacht bewaken van de Italiaanse kustlijn is onmogelijk. Berlusconi’s eigen partij Forza Italia weet wel hoe illegalen onder controle kunnen worden gehouden. Van alle immigranten buiten de EU (inclusief Japanners en Amerikanen) die een verblijfsvergunning willen aanvragen of verlengen, moeten vingerafdrukken worden genomen. Zo kunnen immigranten die illegaal het land zijn binnengekomen en hun identiteitspapieren verscheuren toch in het systeem worden opgenomen.