De irritatie van de Kamer tijdens het jongste debat was onder andere opgewekt door de brief waarvan Hirsch Ballin zei dat deze vertraging had opgelopen door atv- dagen van ambtenaren. Nou, ik kan u verzekeren dat u en ik dat halve A-viertje met de voet hadden kunnen schrijven. Een vodje!
D66 en de VVD hebben door hun uitlatingen van de afgelopen week wellicht al duidelijk gemaakt welke departementen zij onder meer zullen claimen bij een paarse kabinetsformatie. Interessant. D66 met de staatsrechtelijke hervormingen op Binnenlandse Zaken. Dat belooft nog wat. De VVD op Justitie, een echte liberaal is nooit weg, maar helaas zal de VVD dan een grote vinger in de pap van het vreemdelingentoelatingsbeleid hebben. We zullen zien.
Van mij mag Ed. van Thijn zo snel mogelijk terugkomen. Een integer bestuurder, een goed bestuurder, een aardig bestuurder.
Vanaf woensdag 1 juni hebben we een nieuwe burgemeester in Amsterdam, Schelto Patijn. Hartelijk welkom, Schelto. Hoe eerder je weet dat Amsterdammers je op de schouder zullen slaan in een kroeg en ‘Hei Schelto’ zullen roepen, hoe eerder je Amsterdammer zult zijn.