‘Ik kan niet goed binnen de muren van de kunst blijven. Voor mijn laatste project, Turning Turning (a choreography of thoughts), heb ik onderzoek gedaan naar de relatie tussen zijn, taal en denken. Drie performers, onder wie ikzelf, boren verschillende bewustzijnslagen aan en proberen ongefilterd te zeggen wat ze denken, nog voordat ze het bewust gedacht hebben. Tijdens het proces heb ik opnames laten zien aan wetenschappers uit diverse hoeken, en hen gevraagd daarop vrij te associëren. Er komt een taalfilosoof aan bod, een neurolinguïst, een wiskundige en een psychoanalytica. Die discoursen heb ik als extra lagen aan de voorstelling toegevoegd. Mensen die praten over denken en praten. Zo komen er meerdere ‘waarheden’ naast elkaar te bestaan, die elkaar op een bepaalde manier ook weer opheffen. Die paradox interesseert me. Ik sta er altijd op dat wat ik maak kunst heet. Ik leen uit andere vakgebieden, maar zal mezelf nooit presenteren als leraar, politicus, journalist of wetenschapper. Ik wil verwarring scheppen, impact hebben, door ongebruikelijke vormen. Een nieuw voorstel doen aan de werkelijkheid. Samen met het publiek ga ik een experiment aan: dit zijn de spelregels, die delen we, we spelen, en we zien wat er gebeurt.’ (NW)


Sarah Vanhee is performer, conceptueel kunstenaar en schrijver