Verzwijgen

Nicolaas Matsier is een van de zeer weinige auteurs die zich ten volle bewust zijn van het verbijsterende feit dat een godsdienst die anderhalf millennium de dienst uitmaakte in Europa binnen één generatie volledig is weggevaagd, hoewel er in het Nieuwe Testament nog heel veel is ‘dat ons aangaat’.

Medium kn 727167 matsier2

Hij leest dat boek met de nauwgezette blik van de ongelovige, lichtvoetig en ernstig tegelijk, ook als het om zaken gaat die iedereen denkt te weten. Het Evangelie volgens Matsier (De Bezige Bij, € 19,90) is leerzaam voor alle gezindten.
De tuin van de Franse poëzie (Athenaeum, € 32,50) bevat een ‘canon in honderd gedichten’, gekozen en vertaald door Paul Claes. Tweetalig, per gedicht vakkundig ingeleid en puntig becommentarieerd. Je zou je voor elk relevant taalgebied zo'n superieure gids wensen.
Onder het motto 'klassiek is wat levenskrachtig is’ gaf de Historische Uitgeverij een monumentale handelseditie uit van Piet Gerbrandy’s proefschrift, door hemzelf overigens een essay genoemd: De gong en de rookberg (€ 38,75). Hierin doet hij een heroïsche poging de weerbarstige poëzie van Ter Balkt en Hamelink te interpreteren. Een fascinerende onderneming, ook omdat Gerbrandy, alle overhoop gehaalde boekenkasten ten spijt, vaak ruiterlijk toegeeft nog steeds niet te weten 'wat er staat’.
Nazi te Venlo van Lucas Hüsgen (het balanseer, € 22,50) is een soort essayistisch reisverhaal met talloze uitweidingen, stuk voor stuk de moeite waard. Een daarvan gaat over Harry Mulisch. Hüsgen veegt de vloer aan met de veelgeprezen Zaak 40/61, laat zien hoe dit boek zich verhoudt tot de rest van Mulisch’ oeuvre en concludeert dat diens strategie van 'het vergroten van het raadsel’ precies past in zijn strategie van verzwijgen en verdraaien.