Vlaams blok

In de Volkskrant van 26 februari legt Alexandra Colen van het Vlaams Blok in de rubriek Forum uit dat zij niets gemeen heeft met het Nederlands Blok. De Groene van 28 februari wijdde daar een commentaar aan. Colen gaat echter voorbij aan de werkelijkheid. Op allerlei terreinen werken het Vlaams Blok en het Nederlands Blok nauw samen.

Op 31 januari toonde het Vlaams Blok op een meeting een promotiespotje waarin de voorzitter van het Nederlands Blok, Wim Vreeswijk, het Vlaams Blok een hart onder de riem stak. En er zijn meer vriendschappelijke contacten. Zo is er op Internet een ‘link’ tussen de jongerenverenigingen van beide partijen en bovendien bezoekt het Nederlands Blok regelmatig bijeenkomsten van het Vlaams Blok. Ook wisselen het Nederlands Blok en het Vlaams Blok brochures en propagandamateriaal uit. In de toonaangevende Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard zegt Filip Dewinter twee dagen later: 'Alexandra Colen heeft het recht haar persoonlijk standpunt weer te geven. Maar haar uitval naar het Nederlands Blok was niet nodig.’ Dewinter geeft in hetzelfde artikel in De Standaard ook aan dat hij zich niet distantieert van het Nederlands Blok en dat hij die partij ook niet extreem noemt. Daarvan had Colen zich bij ons ook kunnen overtuigen. Leeuwarden, H. SYBRANDY, kringbestuurslid Nederlands Blok