Seselj zag in de aanvalsdreiging zijn kans om van deze lastpakken af te komen. De ex-militieleider en huidige vice-premier maakte duidelijk dat kritische journalisten vogelvrij zijn, vooral als ze Joegoslavisch zijn: ‘Zelfs de Conventie van Genève biedt hen geen bescherming.’
Voor de meest bedreigde journalisten lijkt er weinig anders op te zitten dan Joegoslavië te ontvluchten en vanuit het Westen hun uitzendingen voort te zetten. Maar wat doet minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen? Hij stelt voor alles wat Servisch is te boycotten. Stopzetting van de laatste vliegverbindingen met Servië, een sportboycot en vérgaande visumrestricties.
Dat laatste is trouwens al niet meer nodig. Wie tegenwoordig iemand uit Joegoslavië wil laten overkomen voor een toeristisch bezoek kan rekenen op een ‘justitieel onderzoek’ dat minstens drie maanden duurt. Tijd genoeg voor Milosevic en Seselj om alle onafhankelijke journalisten van Servië tot zwijgen te brengen.