Dát het voedselprobleem alleen maar urgenter wordt, bestrijdt niemand. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat de wereldbevolking ook in de toekomst gevoed wordt, daar is echter niemand het over eens. Stroom Den Haag vindt het hoog tijd voor een scherp debat met doeners en denkers van lokale en mondiale voedselsystemen. ‘Hoe voeden we onze steden in de toekomst?’ is de sleutelvraag bij het Voedseltribunaal waarbij niemand onschuldig is of de morele overhand heeft. Moderator is Sandra Rottenberg. M.m.v. deskundigen op het gebied van retail, wetenschap, cultuur, politiek en agrofood zoals Agnes van Ardenne, Thijs Cuijpers, Petra Derkzen, Henk Ovink, Joost Reus, Arne Hendriks en Marc Jansen.

Ons voedselsysteem staat in de vuurlinie. Voorstanders van industriële voedselproductie die gekoppeld is aan de mondiale economie staan lijnrecht tegenover aanhangers van lokale ecologische landbouw. Vertegenwoordigers van beide paradigma’s verdedigen met bijna religieuze overtuiging hun standpunt. De toekomst van ons voedsel is echter de toekomst van de mens.

Stroom Den Haag brengt alle partijen voor het gerecht bij elkaar. Experts met verschillende achtergronden en van verschillende generaties (van boer tot filosoof, van retailer tot architect, van wetenschapper tot activist, van beleidsmedewerker tot politicus) geven hun mening over hoe we de steden van de toekomst voeden. Startpunt voor de redetwisten zijn drie visionaire scenario’s die kunstenaars/architecten in het kader van het programma ‘Foodprint’ ontwikkelden: Park Supermarkt, City Pig en Foodscape Schilderswijk.

Het tribunaal eindigt met een manifest waarin een jury zich uitspreekt over de wijze waarop we tot een duurzaam voedselsysteem voor de stad kunnen komen. Dit manifest wordt o.a. publiek gemaakt via de website van Stroom en wordt naar alle stakeholders gestuurd. De vorm van het Voedseltribunaal sluit aan bij het internationale profiel van Den Haag als Stad van Recht en Vrede.

Tijdens het tribunaal worden twee nieuwe publicaties gepresenteerd: Food for the City. A Future for the Metropolis (i.s.m. NAi Uitgevers, Rotterdam) en Nils Norman, Eetbaar Park/Edible Park (i.s.m. Valiz, Amsterdam).


Het Voedseltribunaal komt tot stand in samenwerking met:
International Institute of Social Studies (Erasmus Universiteit, Rotterdam), Vakgroep Rurale Sociologie (Wageningen University & Research Centre).

Met dank aan: Youth Food Movement, Schuttelaar & Partners, Vers van de Kweker, ArchiNed, De Groene Amsterdammer.

Donderdag 5 april 2012, 19-21 uur
Ontvangst (vanaf 17 uur) met maaltijd bij Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag
Locatie Tribunaal: ISS, Kortenaerkade 12, Den Haag
Informatie en tickets: www.stroom.nl

Beeld:Winy Maas, Pig City