De debatbijdrage van Mohamed Allach bij Rondom tien over «de stand van het land» was zo voortreffelijk, genuanceerd en wijs dat ik zowaar een vooroordeel kwijtraakte. Niet over Marokkaanse jongens – daar heb ik er naast gewone en een enkele vervelende te veel voortreffelijke van meegemaakt in het onderwijs, en nog meer van hun voortreffelijke zussen en nichten – maar over profvoetballers. Dit is als grap bedoeld (die bijdrage van Allach was echt heel goed, maar hij is naast Marokkaan zowaar ook nog beroepskeeper) en ik geef toe dat hij niet erg geslaagd is, maar boze baldadigheid overvalt me bij die niet-aflatende stroom van «ophef en hysterie» over imams, handdrukken en toegewenste ziektes waardoor ik es een andere bevolkingsgroep wilde beledigen. Die groep die de televisie wil voorschrijven uit welke hoek en met welke lenzen en hoe lang (niet alleen maximaal maar ook minimaal!) er positief over haar bericht mag worden – en daar in ruil voor ook nog krankzinnige bedragen eist. VVD-politici verdedigen in debatprogramma’s de vrijheid van de markt ten gunste van J. de Mol zonder een woord te wijden aan die andere vrijheid waarvoor ze in de bres zouden moeten springen: die van de pers. De publieke omroep zegt voetbal nodig te hebben om haar werkelijke en nobeler taken te kunnen uitoefenen, terwijl met J. de M. als opponent behoud van datzelfde voetbal die andere taken bijkans onmogelijk maakt. Los daarvan zou de publieke omroep principieel dit soort Ceausescu-achtige dictaten af moeten wijzen.

En zoals de bond is, zo zijn veel van haar leden: trainers en spelers die de censuur liefst nog vandaag in zouden voeren. Niet dat ik zou willen sterven voor het recht van Hugo Borst en Johan Derksen om hun goedbetaalde chagrijnige willekeur te ventileren, maar toch… Dat neemt niet weg dat ik het zal missen – die tune en die samenvattingen op Nederland 2. Zelfs vraag ik me af of ik niet ooit terug zal verlangen naar Evert ten Napel – al was het maar om witheet te kunnen worden over zoveel klassiek-eikenjargon en dom chauvinisme. Al is niet uitgesloten dat het nog erger wordt. Dat er tien Everts worden ingehuurd, en tien Kraayen junior, en dat Harry Vermeegen terugkomt.

Genoeg! Iets heel anders. Paul Brill schreef Zappen doe je zo, een kleine encyclopedie van «Hilversum» in honderd lemma’s. Zeer aan te raden voor wie hem mist als deskundig, scherpzinnig en redelijk klankbord in tv-zaken in de Volkskrant.