De media lijken oppermachtig te zijn. Ze kunnen mensen maken en breken. Maar leggen ze genoeg verantwoordelijkheid af over hun manier van werken? En hoe zit het met hun eigen gezag? Zijn ze nog wel serieus te nemen? In dit speciale nummer van De Groene liggen journalisten en media zelf onder het vergrootglas.

Het nummer bevat artikelen over de journalistiek die Geert Wilders hielp om zijn agenda te lanceren en die de reputatie en carrière van Nurten Albayrak brak. Een interview met Jack de Vries, de spindoctor die zelf in het oog van de media-orkaan terecht kwam. Essays en opiniestukken over de openheid, zelfreflectie en zelfkritiek van de journalistiek en de rol van ombudsmannen. Een beschouwing over praatgrage BN'ers en journalisten die elkaar narennen en napraten. Een portret van het nieuwe Acht-Uur-Journaal en de richtingenstrijd tussen NRC Handelsblad en nrc next. Een blik op de journalistieke mores in de VS, Engeland, Duitsland en Frankrijk. En de vraag of de journalistiek nog wel haar functie als waakhond van het openbaar bestuur vervult.


Het lustrumnummer van De Groene Amsterdammer ligt donderdag 22 november in de winkel.