Vervolgens was er een fragment weggevallen. Misschien niet helemaal begrijpelijk, maar het vreemde woord ‘volledig’ eist alsnog zijn tol. Als volgt:
Dan kun je ook nog liefhebber zijn van het echte waagstuk. Waarvoor en dat eens per kwartaal maar een beperkt aantal consignaten verkocht worden. Dat gebeurt weliswaar op naam, maar bedrog is van alle tafels. Een kernmoment, dat zich per avond niet meer dan zeven keer voordoet en waarvan slechts evenveel mee-eters kunnen profiteren. Waarvan de komst wordt bekendgemaakt door het worstmeisje. Met een kleine dans, elke avond anders van zetting, terwijl zij tussen de lippen (waarbij ook het geluid van een zachte speekselborreling een rol speelt), een sterk zoemende, tussen cis en gis modulerende toon, de zogeheten dubbele worsttoon voortbrengt.
De gelukkige die zich voor deze gebeurtenis een speciale worstkraag heeft laten aanmeten weet niet helemaal wat hem te wachten staat. De tijd van het jaar kan een aanwijzing zijn. Zo was er iemand die op de avond waarop ooit lang geleden in Frankfurt de Buchmesse begon, mocht genieten van een mixage van inktzwammen, sterappelen en uit Beaulieu ingevoerde mosselen. Maar waarvan de smaak hem pas bereikte nadat hij a capella ‘Wiens Neerlands Worst’ had gezongen.