De Groene: Hoe zie je De Groene Amsterdammer in het journalistieke veld van dit moment?

Xandra Schutte: ‘De Groene Amsterdammer heeft natuurlijk een lange traditie en neemt tussen de kranten en andere weekbladen een unieke plek in. Terwijl veel media worstelen met hun identiteit is daar bij De Groene geen sprake van. Het blad is, zoals de legendarische hoofdredacteur Martin van Amerongen ooit zei, de ‘dichter en denker’ onder de weekbladen. Dat klinkt misschien een beetje negentiende-eeuws, maar het klopt nog steeds: De Groene is het weekblad voor intellectuelen, lezers en kunstliefhebbers. De Groene hoeft niet alles te doen, De Groene moet vooral scherp en betrokken denken over wat er in Nederland en de wereld aan de hand is.’

Kun je aangeven wat je de komende maanden wil gaan doen? Heb je concrete doelstellingen?

‘Natuurlijk moet ik me eerst inwerken en de redactie en medewerkers beter leren kennen. Als dat gebeurd is wil ik vooral het gesprek op de redactie entameren over waar De Groene over moet gaan. De positie van het blad mag dan wel helder zijn, dat betekent niet dat je niet voortdurend gedwongen bent te overdenken waar je vooral over moet schrijven. Ik stel me voor dat er in het najaar een concreet plan ligt voor aanpassingen van het blad.
Uiteraard hoop ik, als het om doelstellingen gaat, dat De Groene in de toekomst meer lezers gaat bereiken. Een massablad zal het nooit worden, maar een oplagestijging zou mogelijk moeten zijn.’

Zou je kunnen aangeven hoe je het intellectuele gehalte van De Groene wil verhogen, zoals je hebt aangegeven?

‘De Groene moet als intellectueel blad permanent nieuwsgierig zijn naar het debat in Nederland en daarbuiten. Wij moeten, zo mogelijk als eerste, debatten signaleren, denkers aan het woord laten en profileren. Wat ik bovenal ambieer is dat De Groene, meer dan nu, in verschillende debatten een grote stem heeft. En dat wij ook debatten beginnen.’

Gisteren werd bekend dat Opinio zal ophouden te bestaan en ook HP/De Tijd verkeert in moeilijkheden. Is dit voor De Groene een waarschuwing? Of betekent dit misschien ook een voordeel of een kans?

‘Het laat zien dat opiniebladen moeten vechten om zich te handhaven. De concurrentie is ook veel groter dan twintig, dertig jaar gelden. Het schap met tijdschriften in de kiosk is overvol, de kranten worden maar dikker en dikker. Maar het geruststellende is dat De Groene Amsterdammer een solide positie heeft. De oplage is al decennia stabiel. Daar deed succes of falen van concurrenten niets aan op of af. Ik betreur het erg dat Opino nu in de problemen is; ik hoop dat het lukt om een nieuwe suikeroom te vinden. Want voor De Groene geldt: hoe meer debat, hoe beter.’