Ik, Rob van Sprang, die geciteerd wordt, heb inderdaad met Hassan Bahara gesproken. Wellicht een beetje te vrij of zelfs te uitgelaten. Veel van wat mij wordt toe geschreven, heb ik echter niet of zeker niet zo ruw gezegd en is uit de context gehaald. Met name het stukje dat ik tegen de wijkagent Henk Westerhoff zou hebben gezegd “die Sahin die moeten ze op Ameland gooien” stoort me zeer. En dan vooral dat “gooien”. Wat ik wel heb gezegd toen Hassan (en dus niet Henk de wijkagent) mij vertelde dat Mehmet met zijn gezin verhuisd was naar Westervoort -iets wat ik niet wist-, dat dit slechts een brug is en maximaal 15 minuten met de fiets. Echt veel veiliger wordt het er daar voor Mehmet niet van, mocht dit de reden is van zijn vertrek. Dan is Ameland een betere optie! “Water eromheen en….” Deze tekst was dus geenszins bedoeld om hem te bedreigen. Ik was slechts verrast dat iemand voor zijn veiligheid van ‘t Broek naar Westervoort zou verhuizen.

Journalist Hassan hamerde er uit eigen beweging telkens op dat Mehmet bedreigd werd en vroeg mij wel 10 keer of ik kon bevestigen dat er een handtekeningenactie was opgestart door Orhan en Vaders Actief. Dit om Mehmet een verhuisplicht op te leggen. Na enige uitzoekwerk -contact met de wijkagent, professionals, wijkplatformleden en verschillende vaders- was antwoord geven op deze vraag met: “Nee, voor zover ik kan nagaan is er geen handtekeningenactie gestart” voor mij de enige aanleiding om met Hassan af te spreken. In het stukje lees ik hierover echter weinig tot niets. Zelfs niet dat er sprake zou zijn van een mogelijke handtekeningenactie. Het enige wat ik terug lees zijn mijn woorden verdraait en ingevoegd waar Hassan de lezer wilde laten weten dat Mehmet toch écht naar aanleiding van de Geenstijl uitzending met uitzetting wordt bedreigd, terwijl ik hem juist het tegenovergestelde kwam bevestigen.

Dat ik dus überhaupt met Hassan gesproken heb, daar heb ik spijt van! Dit soort verslaglegging of beter gezegd stemmingmakerij daar heeft uiteindelijk niemand wat aan. Met name Mehmet en zijn gezin niet. Vaders Actief was/is bedoeld voor alle vaders ongeacht hun politieke voorkeur en afkomst. We hebben daarom één belangrijke stelregel: “zodra we met elkaar zijn, wordt er niet over religie of politiek gepraat. Behalve wanneer we gezamenlijk hebben besloten over alle politieke stromingen te praten en/of verhalen vanuit verschillend perspectief te benaderen. Zoals bijvoorbeeld het gezamenlijke offerfeest, zie http://www.vaders-actief.nl/2012/10/27-oktober-abraham-en-isaak/. Kortom, met het Vaders Actief project hadden/hebben we voor ruimte te bieden voor ieders verhaal. Ook voor dat van Mehmet! Helaas is ons dit niet gelukt. Iets dat al ruim voor de Geenstijl uitzending duidelijk was, maar daar zijn climax bereikt.

Met vriendelijke groet,
Rob van Sprang

zie: http://www.groene.nl/artikel/die-hitler-daar-ben-ik-wel-tevreden-mee