VOORAF

Het zag er tamelijk alledaags uit, het boek waar Charles Darwin decennia aan werkte, en dat onder de titel On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life verscheen op 24 november 1859. Maar de eerste oplage raakte op de dag van verschijnen uitverkocht, en het boek gaf onmiddellijk aanleiding tot verwoed debat. Darwin of de Bijbel, apen of engelen, zo laat de discussie in de Victoriaanse tijd zich samenvatten. In 2004 hield The New York Times een opiniepeiling waaruit bleek dat 55 procent van de ondervraagden geloofde dat God de mens had geschapen – het debat gaat door tot op de dag van vandaag.
Ter gelegenheid van het Darwinjaar (de geleerde werd 200 jaar geleden geboren, On the Origin is 150 jaar oud) opent De Groene Amsterdammer met een special over de controversiële wetenschapper. De evolutietheorie is allerminst een star dogma, maar permanent in beweging. Terwijl creationisten de leer het liefst willen afschaffen, wordt die nog steeds door onderzoekers verfijnd. En nu de mens de evolutie kan bijsturen door te sleutelen aan genen, staat het debat prominent op de politieke agenda. Eén ding is duidelijk: de evolutie is nooit af.