Ik weet niet waar deze onzin op slaat. Zoals u wellicht bekend is, ben ik de eerste woordvoerder van en over het koninklijk huis. Ik heb geen opvliegers, en ik krijg die - zeker van de heer Haveman - ook niet. Bovendien, hij heeft mij nimmer opgebeld of anderszins benaderd met welke vraag dan ook.
Den Haag, MR. M. J. D. VAN DER VOET, Hoofddirecteur RVD