Voorlichters

In De Groene van 31 mei staat in het artikel van Eveline Brandt over voorlichters: ‘Wie een telefoonronde onder journalisten houdt over hun ervaringen met voorlichters, hoort telkens weer: Het is erg, en het wordt steeds erger. En het allerergste is wel de Rijksvoorlichtingsdienst, aldus Haveman. “Als het om het koningshuis gaat, krijgen ze daar al opvliegers voordat de telefoon gaat.” ’

Ik weet niet waar deze onzin op slaat. Zoals u wellicht bekend is, ben ik de eerste woordvoerder van en over het koninklijk huis. Ik heb geen opvliegers, en ik krijg die - zeker van de heer Haveman - ook niet. Bovendien, hij heeft mij nimmer opgebeld of anderszins benaderd met welke vraag dan ook.
Den Haag, MR. M. J. D. VAN DER VOET, Hoofddirecteur RVD