Voorlichters

RVD-hoofddirecteur Van der Voet heeft gelijk dat ik nog niet het genoegen had hem te spreken (De Groene van 21 juni). In de Groene-enquete over voorlichters heb ik dat ook nooit beweerd. Ik repte niet over een persoonlijk contact, al zou die indruk kunnen worden gewekt. Maar kranteredacties kennen het rijke RVD-verleden als het gaat om het koningshuis. Tegenover De Groene noemde ik een recente ‘veldervaring’ met autoriteiten rondom prins Bernhard. Net als enige andere voorbeelden (met name nuanceringen) over voorlichters in het algemeen, is die in het betreffende stuk achterwege gebleven.
Amsterdam, BEN HAVEMAN (redacteur-verslaggever de Volkskrant)