En als zo'n kind geen geldig document heeft? Kinderen tot zestien jaar - of ze nu legaal zijn of illegaal - hebben in Nederland niet alleen het recht, maar ook de plicht onderwijs te volgen. Dat is een in internationale verdragen vastgelegd recht en ze kunnen daar niet van worden uitgesloten, zelfs niet als de voorstellen voor een Koppelingswet, die de koppeling moet regelen tussen de Gemeentelijke Basisadministratie en het Vreemdelingen Administratie Systeem inderdaad volgend jaar door de Tweede Kamer zou worden aangenomen. Door de Willem Blaeu-school worden - misschien onbedoeld - eventuele illegale ouders van leerlingen nu al geintimideerd hun kinderen maar liever thuis te laten.
Gelukkig is er tegen dit identificatievirus wel iets te doen. In het onderwijs begint men langzamerhand te ontdekken dat de Koppelingswet de school straks zal verplichten tot actief opsporen en uitsluiten van illegale leerlingen. Dat wordt met kracht afgewezen in een commentaar in Het Schoolblad, het blad van de ABOP, de Algemene Bond van Onderwijspersoneel. De Koppelingswet moet met kracht worden bestreden, ‘inclusief een aankondiging van burgerlijke ongehoorzaamheid als zij onverhoopt in het staatsblad komt’.
In Den Haag bleek vorige week, tijdens een brede discussiebijeenkomst georganiseerd door het Haags Initiatief tegen Fascisme en Discriminatie, dat er bijzonder veel weerstand rijst als men zich realiseert wat de praktische gevolgen van de Koppelingswet zullen zijn. Met name bij vijf grote scholengemeenschappen en de Haagse Hogeschool bestaan er grote bezwaren tegen om leerlingen vanaf zestien jaar met onvoldoende verblijfsrecht van school te moeten sturen. Onderwijswethouder Van Kampen vroeg de Haagse schoolbesturen zich gezamenlijk uit te spreken en beloofde het onderwerp in te brengen in het Grote-Stedenoverleg.
In Amsterdam werd vorige week woensdag in De Balie onder het motto Administratieve Apartheid gediscussieerd over de gevolgen van de Koppelingswet in onderwijs en gezondheidszorg. In tegenstelling tot andere steden bestaan er in Amsterdam wel enige - informele - voorzieningen voor onverzekerde patienten (de Witte Jas, de Kruispost). Dat geeft weer andere problemen. De kwaliteit van deze hulp moet worden gegarandeerd en het ZAO, het Ziekenfonds voor Amsterdam en Omstreken, wil niet alleen voor de kosten opdraaien, maar die liefst landelijk spreiden. In de praktijk blijkt dat scholen en huisartsen, die een persoonlijke band hebben met leerlingen of patienten, niet geneigd zijn hun dienstverlening stop te zetten. Maar voor grotere, meer anonieme instellingen, zoals grote ziekenhuizen, ligt dat anders. Het AMC vraagt nu al - onverplicht door de wet - een identificatiebewijs van zijn patienten als het niet om levensbedreigende situaties gaat of om besmettelijke ziektes.
Ook de komende week zijn er een aantal bijeenkomsten over identificatieplicht en Koppelingswet. In Rotterdam houdt de Derde Kamer op vrijdag 8 december zitting over de Wet op de Identificatieplicht, met Jos Derks (in wiens proces tegen de staat woensdag wordt gevonnist), Sjoerd Bosch van het Autonoom Centrum en Jose Maria Paola van de Kaapverdische Arbeidersvereniging (aanvang20.00 uur, Pauluskerk, Mauritsweg 20, Rotterdam, 010-4135876).
Zondag 10 december is er in Alkmaar een Politiek Cafe over Mensenrechten en administratieve apartheid, waar zal worden gediscussieerd over alle achtereenvolgende overheidsmaatregelen die inwoners van Nederland uitsluiten van het basisrecht op veiligheid, onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en arbeid. Een aantal forumleden uit het veld geeft commentaar op drie of vier concrete zaken en C. Egas, voormalig staatssecretaris van CRM, sluit de discussie af met een persoonlijke column (aanvang 14.00 uur, Podium Atlantis, Breedstraat 33, Alkmaar, een reader kan worden besteld via 072-5156473).
Ten slotte organiseert het Autonoom Centrum in Amsterdam op vrijdag 15 december een vergadering over de Koppelingswet in het onderwijs om wat er in de praktijk gebeurt en de verzetsmogelijkheden in het onderwijs te onderzoeken (aanvang: 17.00 uur, Autonoom Centrum, Bilderdijkstraat 165f, Amsterdam, 020-6126172).
Overigens heeft het Autonoom Centrum ook handzame foldertjes gemaakt over Identificatieplicht en Koppelingswet; folders over de specifieke problemen in het onderwijs en de gezondheidszorg zijn in voorbereiding.