Een van de hoekstenen van onze democratie is de Vrijheid van Meningsuiting. Niet voor niets is deze vrijheid in Nederland goed verankerd. Onze grondwet en het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens laten aan duidelijkheid niets te wensen over. En voor Nederlandse burgers staat deze vrijheid bovenaan op het lijstje van grondrechten. Lees verder

Over deze en andere vragen discussieert een deskundig forum onder leiding van RUG-filosoof Hans Harbers :

Atzo Nicolaï , minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Afshin Ellian , hoogleraar sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit Leiden

Hubert Smeets , hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer

Gastcolumnist Ron van Zonneveld , taalkundige en oud-columnist van onder andere de universiteitskrant UK, geeft zijn dwarse kijk op de vrijheid van meningsuiting.

Vrijdag 19 januari 2007
20.00 - 22.00 uur
Het Heerenhuis (voorheen De Bonte Koe)
Spilsluizen 9, Groningen
Toegang voor iedereen gratis,
maar kom op tijd want vol is vol!

DwarsDiep
Kleine Kromme Elleboog 7a1
(050) 363 5463
dwarsdiep@bureau.rug.nl