Wie is op het ogenblik de grote vechter voor de internationale vrouwenemancipatie?

Geert Wilders, volgens mij.

Wie is de grote strijder voor de internationale homo-emancipatie?

Ook Geert Wilders, volgens mij.

Ik lees dat Jet Bussemaker van de pvda de abortuswet niet wil humaniseren. Ik lees dat het kabinet, met daarin de pvda, wil dat vrouwen meer kinderen gaan baren en dus een vorm van bevolkingspolitiek bedrijft. Ik lees dat onze president Balkenende in Indonesië verklaard heeft een tegenstander te zijn van het homohuwelijk.

Dat is wellicht allemaal klein bier (hoewel…), maar daar tegenover staat dat Geert Wilders het grote probleem wel aanpakt en benoemt, en dat is de behandeling van vrouwen en homo’s in islamitische landen.

Daar hoor je, vreemd genoeg, nooit iets over.

Wilders is een fascist, een populist, een dolgedraaide idioot, een pyromaan, gevaarlijk rechts – het is misschien allemaal waar – maar hij heeft, wanneer je het internationaal bekijkt, misschien wel meer voor vrouwen en homo’s gedaan dan Cisca Dresselhuys en Henk Krol.

Dat is een punt dat ik bij de beoordeling van Fitna nauwelijks naar voren heb horen komen, maar dat toch nog wel eens zou kunnen gaan spelen. Sterker: maakte de intrinsieke roep voor gelijkheid van vrouwen en homo’s (en ongelovigen niet te vergeten) niet het grootste deel van de film uit?

Misschien was Fitna niet sterk, wellicht was het een populistisch pamflet, zeker was de film niet goed gemaakt en ongetwijfeld kun je er beledigende beelden in zien, maar dit alles neemt niet weg dat Wilders zich enorm sterk heeft gemaakt voor vrouwen en homo’s.

Vanuit dat perspectief gezien, vind ik het eigenlijk vreemd dat hij zo hard is aangepakt door D66 (Pechtold) en de PVDA. En vanuit dat perspectief gezien kon ik het van Femke Halsema (GroenLinks) weer heel goed begrijpen dat zij een handreiking deed naar Wilders, die hij helaas niet heeft aangenomen.

Ik heb het gevoel dat er in sommige feministische en homokringen het idee leeft dat Wilders ‘hun’ (vrouwen en homo’s) gebruikt heeft voor zijn eigen zogenaamd ‘haat zaaiende’ boodschap.

Misschien is dat zo, maar daartegen zou je gemakkelijk kunnen inbrengen dat zelfs in ons eigen land gelijke rechten voor vrouwen en homo’s nog uiterst moeizaam bevochten worden. (Zie Balkenende in Indonesië.) Denk ook eens aan de SGP – over hun visie op vrouwen wordt tot in de hoogste rechtscolleges (Hoge Raad en Raad van State) tot op de dag van vandaag gediscussieerd. Vrouwen en homo’s zijn eigenlijk geen populistische onderwerpen, juist omdat ze raken aan vermeende macht en vermeend fatsoen. Van echt ‘misbruik’ van vrouwen en homo’s kun je Wilders volgens mij dus niet betichten.

Ik denk zelfs dat alle problemen die sommigen van ons – onder wie ikzelf – met de Koran hebben, terug te voeren zijn op juist die paar inhumane waarden waarvoor de Koran reclame maakt: de Koran is antisemitisch, antigodsdienstig, antivrouw en antihomo. En niet zomaar een beetje. Heel erg anti.

Wilders verdient lof voor zijn oproep aan islamitische landen om vrouwen en mannen als gelijkwaardig te beschouwen. Zoals hij ook lof verdient voor zijn streven islamitische landen ertoe te bewegen homoseksualiteit niet als een zonde of ziekte te beschouwen, maar als iets normaals.

Ik zal niet op Wilders stemmen, en het kan ook best dat zijn motieven niet ‘zuiver’ zijn (wat een vreselijk begrip is dat overigens), maar dat kan me niet schelen. Ik vind het moedig van hem dat hij het zo helder en duidelijk aan de orde heeft gesteld. Zoals Ayaan dat destijds ook deed.