NEW YORK – De Amerikaanse regering, in de oorlog tegen het terrorisme trouw partner van Ethiopië, ontkent vooralsnog ook maar enigszins betrokken te zijn bij de strijd tussen het Ethiopische regeringsleger en de rebellen van het Ogaden National Liberation Front (onlf). ‘Nee, nee, nee, nee’, laat onderminister Jendayi E. Frazer desgevraagd in een gesprek met De Groene Amsterdammer weten. Het ONLF wordt gesteund door de aartsvijand van Ethiopië, Eritrea, en door islamistische groeperingen in Somalië. ‘De Amerikaanse regering erkent het recht van een regering om opstanden neer te slaan’, zegt Frazer, ‘maar dringt er altijd op aan de mensenrechten te respecteren en alle verantwoordelijken, voor zover bekend, aansprakelijk te houden. Wij moeten ons terughoudend opstellen.’
Frazer, die binnen de regering-Bush de hoogstverantwoordelijke is voor het Afrikabeleid, volgt de ontwikkelingen in de Ogaden niettemin op de voet. ‘Wanneer opstandelingen contacten leggen met internationale terroristische organisaties, ontstaat een complexere situatie. Dus nee, wij zijn niet betrokken bij operaties in de Ogaden tegen het ONLF, maar we weten dat het onlf steun krijgt van al-Shabab (de jeugdafdeling van de Unie van Islamitische Rechtbanken in Somalië – pv) en van andere groepen, die ook voor onze mensen een bedreiging zijn. Alleen vanwege onze eigen belangen zouden we er in de toekomst bij betrokken kunnen raken.’

Dat de Amerikanen nauw betrokken zijn bij de Ethiopische operaties in Somalië is geen geheim. Voordat premier Meles Zenawi zich afgelopen winter in zijn buurland militair sterk maakte voor de overgangsregering van premier Ghedi en namens hem de strijd aanging met de Unie van Islamitische Rechtbanken, werd Washington daarvan op de hoogte gesteld. Het Amerikaanse leger maakt volgens The New York Times bij de strijd tegen cellen van al-Qaeda in Oost-Afrika bovendien gebruik van Ethiopische legerbases.

Toch, zegt Frazer, is de Amerikaanse steun aan de Ethiopiërs niet oneindig. amisom, de tamelijk machteloze vredesmissie van de Afrikaanse Unie, moet zo snel mogelijk de rol van de Ethiopiërs in Somalië overnemen, vindt ze. En uiteindelijk moeten de Verenigde Naties, in de aanloop naar de Somalische verkiezingen in 2009, blauwhelmen sturen. ‘We hebben de Ethiopiërs verteld dat ze zich geleidelijk moeten terugtrekken als de amisom-macht het overneemt. Het is belangrijk dat de Ethiopiërs vertrekken’, beaamt ze. ‘Daarnaast moedigen we ze aan om zorgvuldig te werk te gaan en niet willekeurig aanvallen uit te voeren of willekeurig op burgers te schieten. De opstandelingen en de terroristen gebruiken vrouwen, kinderen en andere burgers als menselijk schild. Daarom vragen we om maximale terughoudendheid.’

De Ethiopiërs, zegt ze, zitten in een ‘erg moeilijke situatie’ en moeten niet te hard worden veroordeeld. Frazer: ‘Zoveel mensen proberen de Ethiopiërs en de troepen van de overgangsregering de schuld te geven. Wij, daarentegen, proberen ze bij te staan en advies te geven. De schuldigen zijn degenen die granaten en ied’s (improvised explosive devices – pv) gooien, en de onveilige omgeving creëren waarop de Ethiopiërs reageren.’