Politici hebben eenvoudigweg niets meer te vertellen. Het idealisme is opgegaan in rook, de ferme standpunten ontbreken en dus ook de ferme uitspraken; men wil zogenaamd ‘onderhandelingsruimte’ houden. Men kletst dus maar wat.
De verslaggever kan niet anders doen dan grappen maken, in de maling nemen, zeuren, schelden en schreeuwen - waarna de politici kunnen zeggen dat ze ‘onbeschoft’ zijn behandeld en hun heil zoeken bij Hans van Willigenburg en Henny Huisman.
Nu de verslaggeverij - het mooiste beroep ter wereld - alle mogelijkheden heeft om inzicht te verschaffen, uiten de politici apentaal: zinloze kreten die onmiddellijk ontkracht kunnen worden, maar daar houdt het dan ook mee op.
Mensen met leuke idee‰n zijn schaars - en zijn die idee‰n dan zo aardig? Kabouter Roel van Duin wil boven de ringweg van Amsterdam - dertig kilometer lang - huizen bouwen, zoals in Parijs en Berlijn ook is gebeurd.
Een goed idee? Mmm… Iedereen is er best wel een beetje voor… Want zo heel raar is het niet. We kunnen kijken wat het kost…
Maar dat zijn niet de idee‰n waar we het van moeten hebben. Het Witte-Fietsenplan, dat was goed - al was het onuitvoerbaar. Destijds was het democratiseren van de samenleving een goed idee, al heeft dat rampen opgeleverd. Het marxisme - een goed idee, al hadden ze het nooit in praktijk moeten brengen. Maar dat weet je van tevoren niet.
Goede idee‰n mogen niets kosten. Je kunt best bedenken dat je zwevende huizen moet bouwen, of - om het parkeerprobleem op te lossen - kleine vliegtuigjes. Maar dat zijn de verkeerde idee‰n. Het zou - in verband met dat parkeerprobleem - een goed idee zijn om iedereen vleugels te geven, mits je die vleugels kon vouwen van oude kranten, of met drie stukken karton in elkaar kon zetten.
De beste idee‰n kosten niets. Ze ontstaan door een verschuiving van de realiteit, door een andere interpretatie van de dingen.
Armoede oplossen door er meer geld in te steken, is dus een slecht idee. De daklozenkrant verzinnen is dus een goed idee. Het hele subsidi‰ringssysteem is een slecht idee, maar noodzakelijk. Het planten van een miljoen bomen in de stad is een goed idee.
Hoe meer goede idee‰n iemand heeft, des te groter zijn persoonlijkheid, en - op den duur - zijn macht.
De populariteit van Bolkestein komt door zijn intellectuele attitude; hij verzint de hele tijd idee‰n, of je het daar nu mee eens bent of niet. En hij ventileert ze in boeken, kranten, tijdschriften en op de televisie.
De linkse intellectuelen zijn angstwekkend stil geworden, of niet links meer. Iedereen gelooft nu wel weer in de krachten van de vrije markt. Maar ergens moeten er toch mensen zijn die zeggen: dit pik ik niet, of: dit kan anders, leuker, goedkoper, beter.
Waarom schrijft Wallage geen boeken? Waarom krijg je van Kok alleen maar verkiezingsretoriek te horen? Van Mierlo, vroeger toch een intellectueel, heeft nog niets gepubliceerd over buitenlandse zaken.
Het zou een wettelijke plicht moeten zijn van iedere minister om zijn memoires na te laten. Of elke vier jaar een boek van zijn hand - leuk geschreven - waarin hij vertelt wat hij in die periode heeft gedaan.
We gaan nu naar de landelijke verkiezingen. Laat PvdA, VVD en D66 opgaan in ÇÇn partij en laat ook SP en GroenLinks met elkaar fuseren. Dan zal de verslaggeverij ook effectiever kunnen zijn.