Herman Wijffels, vertrekkend bewindvoerder bij de Wereldbank en CDA-denker, betoonde zich verheugd over de kredietcrisis. Die betekent, verwachtte hij, het einde van het ‘fundamentalistische kapitalisme’. Wij leven op te grote voet en de crisis zal ons tot een duurzamer levenswijze dwingen. De Groene Amsterdammer leidt al 131 jaar een duurzaam bestaan. Wij hebben nooit gedroomd van een beursgang of ons overgeleverd aan durfkapitalisten. De kredietcrisis raakt ons – vooralsnog – niet, want wij hebben zelfs geen bescheiden aandelenpakketje. De Groene Amsterdammer is van oudsher gewend elk dubbeltje om te draaien, en elk dubbeltje dat wij verdienen investeren wij in ons weekblad, in serieuze, geëngageerde en eigenzinnige journalistiek.
De kwaliteitsjournalistiek heeft het moeilijk, daarin staat De Groene niet meer alleen. De oplage van de kranten kachelt al jaren achteruit, door de crisis storten de reclame-inkomsten in, jonge lezers willen niet meer voor nieuws betalen en de krantenlezers die er zijn besteden steeds minder tijd aan hun dagblad. Uit omliggende landen komen alarmerende berichten over grote bezuinigingen en massaontslagen op redacties. Een voorbode van wat in Nederland gaat gebeuren? In ieder geval heeft de dagbladpers de overheid om steun verzocht en klinkt alom de roep om ‘echte courantiers’, om uitgevers die het niet om de winstmarges is te doen, maar om journalistieke kwaliteit.
De Groene Amsterdammer is sinds jaar en dag onafhankelijk. Wij hoeven onze oren naar niemand te laten hangen, behalve naar u, onze lezers. En zonder dat wij ons blad ‘opleuken’ of debiliseren – wij moeten er niet aan denken – groeit u in aantal en blijft u gemiddeld onverdroten een kleine twee uur per week in De Groene lezen.
Wij spannen ons in om wekelijks verder te denken, om geen genoegen te nemen met vastliggende standpunten en pasklare ideeën. Juist in deze, ook voor de journalistiek, nerveuze tijden is een waarachtig onafhankelijk opinieblad, een blad dat nadenkt vóórdat het tot een mening komt, onmisbaar. Wij hopen dan ook dat u ons ook dit jaar met een kerstgift wilt verblijden. Het gaat niet slecht met De Groene Amsterdammer, maar uw gift hebben we nog steeds hard nodig. Wij zijn niet afhankelijk van grote investeerders, maar van u, onze lezers, en dat vinden wij eigenlijk wel mooi. Vergeef ons de wat hoogmoedige vergelijking, maar het doet ons denken aan ‘president elect’ Barack Obama, die van heel veel betrokken kiezers een bescheiden donatie kreeg en daardoor meer campagnegeld verzamelde dan wie ook.
Uw giften besteden we aan de kern van ons werk: het schrijven en verwerven van diepgravende artikelen voor ons weekblad. Omdat we u buitengewoon dankbaar zijn, geven we u graag een goed boek terug.
Lezers die 20 tot 30 euro overmaken, krijgen De baard van Wennemars en andere hoogtepunten uit de sport, een bundeling van de onnavolgbare sportcolumns van Rob van Erkelens.
Lezers die ons 30 tot 40 euro schenken, krijgen Langs kromme lijnen van de eminente Hongaars-Amerikaanse historicus John Lukacs, waarin hij een aantal onvermijdelijke vragen over de Tweede Wereldoorlog stelt.
Lezers die 40 tot 100 euro doneren, krijgen de alom geprezen roman De keizer en de astroloog van onze gewaardeerde huiscriticus Kees ’t Hart.
Lezers die ons met 100 euro of meer verblijden, trakteren wij op Leven en lot van de Russische schrijver Vasili Grossman, het weergaloze epos over de Tweede Wereldoorlog dat nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald.
Lezers die meer dan 20 euro doneren krijgen eveneens het Groenecertificaat om een familielid of vriend drie maanden lang ons weekblad cadeau te doen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar giro 4670444.
Wij wensen u een goede Kerst en veel voorspoed in 2009.

Xandra Schutte, Hoofdredacteur
Paul Disco, Uitgever