Toch denken wij, als redactie van een stokoud weekblad - volgend jaar is het 135 jaar geleden dat De Groene Amsterdammer werd opgericht - daar lichtelijk anders over. Wij knikken eerder instemmend bij een uitspraak die Jean Cocteau ooit heeft gedaan: ‘Ware jeugd is een eigenschap die men zich pas op rijpere leeftijd kan eigen maken.’ Wij zijn het misschien zelfs eens met de beroemde opmerking van George Bernard Shaw: ‘Youth is wasted on the youth.’
De Groene Amsterdammer is oud, maar alive and kicking. Sterker, het blad heeft tijden van voor- en tegenspoed gekend, maar we hebben het idee dat we niet zo zijn veranderd sinds onze jeugd. Sinds jaar en dag is De Groene een vrijzinnig weekblad voor denkende, maatschappelijk betrokken lezers die eerder uitgedaagd dan bevestigd willen worden.
De Groene heeft een goed jaar achter de rug. Niet alleen omdat we weer aanzienlijk gegroeid zijn in oplage, maar vooral omdat we, met jeugdig elan, allerlei nieuwe initiatieven hebben kunnen ontplooien. We organiseerden twee masterclasses onderzoeksjournalistiek onder leiding van Marcel Metze en konden zo twee grote onderzoeksverhalen publiceren (over de overheidssteun aan het betaald voetbal en over de onzichtbare macht van McKinsey). We maakten twee speciale, dubbeldikke nummers, over de elite en over het volk, waarvoor we bijdragen verzamelden van een keur van gerenommeerde denkers, en we vroegen 75 sociale wetenschappers in een groot onderzoek naar hun visie op de grootste problemen van Nederland. Op onze website lanceerden we het Groene Lab, een podium voor jonge journalisten; we maakten in samenwerking met, onder meer, het Concertgebouworkest en het Mediafonds extra culturele bijlagen. Bovendien zijn we begonnen met het organiseren van debatavonden naar aanleiding van urgente thema’s, om verder met onze lezers van gedachten te wisselen.
Toch kunnen we uw hulp goed gebruiken. Onze lezersgroep is van nature niet groot, maar onze journalistieke ambities zijn dat wel. We zijn ervan overtuigd dat De Groene Amsterdammer een nog belangrijker rol kan spelen in het politieke en maatschappelijke debat. Dat we nog diepgravender journalistiek kunnen bedrijven en nog meer onderzoek kunnen doen. Dat we een nog indringender voorbeeld kunnen zijn van hoe hoogwaardige en onafhankelijke journalistiek in deze tijd wel degelijk kan bestaan.
Daarvoor doen we een beroep op uw hulp. U bent met velen, ruim veertienduizend vaste abonnees inmiddels, en met een extra bijdrage helpt u om De Groene Amsterdammer verder te laten groeien, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dat is, het moet gezegd, in deze troebele tijden, van groot belang.

WIJ HEBBEN recentelijk een aparte stichting opgericht,
Stichting 1 8 7 7, met een zogenaamde ANBI-status. Daardoor zijn uw donaties niet alleen aftrekbaar, ze komen ook in een apart potje terecht voor bijzondere journalistieke projecten. Uw giften worden dus alleen daarvoor gebruikt. Niet voor dure managers, al hebben we die niet eens.
NATUURLIJK doen wij ook graag iets terug: bij een gift tot €25,- ontvangt u een drie-weken-gratis-certificaat om een familielid of vriend ons weekblad cadeau te doen; vanaf €25,- ontvangt u een drie-weken-gratis-certificaat en het boek De kunst om gelukkig te zijn van Arthur Schopenhauer; bij €50,- of meer ontvangt u het drie-maanden-gratis-certificaat en het boek Candide of het optimisme van Voltaire. Tussen februari en eind maart kunt u uw geschenk in de brievenbus verwachten.
Wij stellen uw bijdrage buitengewoon op prijs omdat die ons helpt om De Groene nog beter te maken, maar ook omdat wij ons daarmee gesteund weten in ons werk.
U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer 254382320, ten name van Stichting 1 8 7 7, Amsterdam
(IBAN: NL65TRIO0254382320, BIC: TRIONL2U).

TEUN GAUTIER, Uitgever
XANDRA SCHUTTE, Hoofdredacteur

PS Ons volgende nummer verschijnt donderdag 5 januari