Een jaar geleden vielen we u lastig met onze zorgen over de zogeheten ontlezing. Helaas, we hadden gelijk. Het lijkt erop dat de Nederlanders sinds 1 januari 2005 zo in beslag worden genomen door bezuinigingen en hervormingen dat ze de deur liever niet uitgaan voor een mooi verhaal of een goed idee. De Groene Amsterdammer zit daarom ook in een hoek waar klappen vallen. Onze abonnees blijven ons weliswaar trouw, maar in de kiosk weten de lezers ons minder snel te vinden. Aangezien alle kranten en weekbladen last van deze trend hebben, houden we het maar op een kopersstaking.

Net als vorig jaar proberen we ons daardoor niet van de wijs te laten brengen. Terwijl het mediageweld door de komst van Talpa in een nieuwe fase is beland en er elke dag wel een nieuwe “rel” wordt uitgemolken, blijven wij op zoek naar de onderliggende en vooral veronachtzaamde waarheden in én buiten ons eigen land.

Dat is een eenzame maar eerzame opdracht. Juist in tijden waarin iedereen van alles roept maar niemand weet welke consequenties daaraan moeten worden verbonden, is een weekblad als De Groene Amsterdammer onmisbaar. De taak die wij onszelf stellen is echter geen sinecure, omdat we een klein bedrijfje zijn en geen groot kapitaal achter ons hebben staan. Meer dan één zieke collega per week kunnen we ons bijvoorbeeld niet veroorloven. We waren afgelopen jaar dan ook blij dat de vogelgriep bij ons onopgemerkt overwaaide.

Toch zijn we op de drempel van 2006 optimistischer dan ooit. Zeker, er komt geen einde aan al die alarmerende verhalen over jongeren die niet meer lezen, media die het graf der democratie delven en burgers die alleen nog maar belangstelling hebben voor Gordon en dooie musjes. Maar op de keper beschouwd zullen die onheilsprofetieën ons niet klein krijgen. Een leesloze wereld is sinds Reformatie en Verlichting namelijk ondenkbaar voor een ieder die wél oog heeft voor de samenleving. Godzijdank. We moeten komende jaren, al dan niet voorzien van een goede regenjas en paraplu, alleen wel droog zien door te komen.

Dat nu kunnen we dankzij u! Want dat is de belangrijkste reden voor ons om voorzichtig optimistisch te zijn: onze lezers, de meest loyale, kritische én geëngageerde van het land.

Dankzij uw gulle giften hebben we zelfs een paar eerste stappen gezet in de richting van een weekblad dat meer ambieert dan elke week verschijnen. We hebben artikelen kunnen publiceren die anders niet zouden zijn geschreven. Met uw donaties konden we op reis om aandacht te schenken aan Afghanistan, waar het minder pluis is dan de optimistische democratische hervormers her en der in de wereld denken. Door uw steun kunnen we ons een correspondent in Amerika permitteren, die oppakt wat anderen laten liggen.
Daarbij is het niet gebleven. Dankzij u hebben we in het afgelopen jaar twee extra nummers kunnen uitgeven: over de Europese grondwet en over het kunstzinnige China. Dankzij u hebben we bovendien onze eerste bijlage De Groene Amsterdammer - Literatuur kunnen maken, een poging om wetenschappelijke kennis en journalistieke stijl samen te brengen. Al dan niet Deo Volente gaan we daarmee volgend jaar met groot enthousiasme door.

Want zielig zijn we niet, hooguit klein en behoeftig.

U raadt het al. We vragen u dit keer uit hoop en verwachting om een gift. Want uw giften zijn en blijven voor De Groene Amsterdammer van levensbelang.

U hoeft niet bezorgd te zijn. We blijven sober. We gaan onszelf niet restylen. We blijven wat we in 2007 al 130 jaar zijn: een onafhankelijk opinieblad dat zijn huik niet naar de wind laat hangen, dat aangename en beroerde ontwikkelingen volgt met een zoekend oog, dat niet eerst een mening heeft en dan pas gaat nadenken - kortom, een blad dat zijn lezers serieus bejegent omdat het juist niet cynisch wil zijn.
Juist daarom hebben we uw kerstbijdrage weer hard nodig. En ook omdat u niets heeft aan een weekblad waar redacteuren geen hoofdpijn krijgen van hun zorgen maar van ?ikkerende computers, krakende stoelen of slechte verlichting. Ook u beleeft meer genoegen aan een weekblad dat bescheiden doch fatsoenlijk is geoutilleerd.

We willen er maar mee zeggen dat uw giften niet in een zwart gat verdwijnen maar heel precies zullen worden besteed: aan een reportage die moet worden gemaakt, aan extra bijlagen, die u vervolgens gewoon kunt vastpakken en lezen en aan betere werkomstandigheden.
Uw jaarlijkse zuursto?njectie biedt ons telkens weer lucht om te ademen en alert te blijven.

Zoals altijd doen wij ook dit jaar niet geheimzinnig over onze dankbaarheid jegens u.

Lezers die ons met twintig tot 35 euro blij maken, krijgen gratis Reisroute naar Jeruzalem van Francesco Petrarca, een klassiek boek dat door vele meningsvormers nog eens gelezen zou moeten worden voordat ze hun opinie ten beste geven. Net als voorgaande jaren krijgt u eveneens het, nog door Opland getekende, Groenecerti?caat om een familielid of kennis drie maanden lang dit weekblad cadeau te doen.
Lezers die ons 35 euro of meer doneren, krijgen uiteraard ook het Groenecerti?caat. Maar zij hebben iets meer keus. Ten eerste is er Mozart van onze in 2002 gestorven hoofdredacteur Martin van Amerongen. Dit postume boek, dat nog niet eens in de winkel ligt, is onontbeerlijk voor muziekliefhebbers die zich verheugen op het Mozartjaar dat voor de deur staat en onontbeerlijk voor al die lezers die beseffen dat de geschiedenis altijd onder ons is en zal blijven. Ten tweede bieden wij u de onlangs verschenen roman Stoom van Willem van Toorn. Stoom is een historische roman over technische vooruitgang, sociale verhef?ng en individuele verantwoordelijkheid. Lezers die meer dan 35 euro doneren, mogen natuurlijk ook kiezen voor het boek van Petrarca.

U kunt uw bijdrage overmaken naar giro 4670444. Vergeet vooral niet het boek van uw keuze bij de overschrijving te vermelden.

Rest ons nog één wens. Moge u het oude jaar in een goede gezondheid en opgeruimd achter zich laten, opdat u het nieuwe jaar verwachtingsvol tegemoet kunt treden. Hoop en gezondheid: ter wille van onszelf en elkaar.

Met vriendelijke groeten,

Hubert Smeets, Hoofdredacteur

Paul Disco, Uitgever