Je ziet er meteen een geestig filmpje van Lucky TV bij. ‘En Prinsjesdag moeten we gewoon staken, laat Willy maar in z’n eentje met de koets door de stad gaan rijden.’ De boodschap is gepost door ene Henny Carolien op de Facebook-pagina ‘politieacties’.

De politie voert al maanden actie voor een betere cao. ‘Geen spoed, geen politie’, een ‘blauwe omsingeling’, geen bonnen uitschrijven bij lichte overtredingen en geen politie-inzet bij enkele voetbalwedstrijden – het is een greep uit de acties die de politiebonden tot nu toe hebben gebruikt om vvd-minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie ertoe te bewegen hun meer te bieden dan hij tot nu toe van plan is. Vooralsnog zonder resultaat.

Het kabinet biedt het politiepersoneel een loonsverhoging van 5,05 procent en een eenmalige uitkering van vijfhonderd euro. Vorige week verhardde minister-president Mark Rutte de strijd door na de eerste ministerraad na de zomervakantie op te merken dat dit ‘echt veel is, dus ik begrijp het niet’. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken, belast met de cao’s voor ambtenaren, maakte het helemaal bont door te zeggen dat als de bonden dit bod niet zouden accepteren hij wel een andere bestemming weet om het voor de cao gereserveerde geld aan uit te geven. Het was alsof hij het tegen een dreinend kind had.

De politiebonden vinden het bod te laag. Ambtenaren hebben als gevolg van de crisis jarenlang op de nullijn gezeten en zo bijgedragen aan gezondere overheidsfinanciën ten tijde van een ernstige crisis. Bovendien is een deel van de geboden vijf procent een sigaar uit eigen doos, omdat dit wordt gefinancierd met door de ambtenaren zelf opgebrachte pensioengelden.

Maar het draait niet alleen om geld. Politiemensen willen meer waardering voor hun werk, te meer nu ze onzeker zijn geworden nadat een collega door de rechter is veroordeeld tot twee jaar cel voor het lossen van een schot tijdens de uitoefening van zijn werk en ze zich ongerust maken over de niet vlot lopende grootschalige reorganisatie richting een nationale politie. Waarom ze die waardering in centen uitgedrukt willen zien, wordt op de Facebook-pagina bondig verwoord door Klaas Visser: ‘Dit kabinet onder de ALTIJD “lachende leiding” van Rutte, is alleen gevoelig voor geld!! NOU, DAT ZULLEN WE DUS LATEN MERKEN.’

Nu de economie weer aantrekt, is er geld om de nullijn los te laten. Dat doet het kabinet ook. Het is echter huiverig om de teugels te ver te laten vieren, mede omdat andere beroepsgroepen inmiddels ook al staan te trappelen. ‘Het gevoel niet gewaardeerd te worden leeft ook bij onderwijzers, belastingambtenaren, douaniers’, schrijft Gerrit van de Kamp van de politievakbond acp niet voor niks op de website van de bond.

De vvd van Rutte heeft het altijd over de hard werkende Nederlander en partijleider Diederik Samsom van coalitiegenoot pvda heeft gloedvolle pleidooien gehouden voor de professionals, waarmee ook hij juist de groepen bedoelde die nu vragen om meer salaris. Dat het kabinet niet meteen bij een herstel van de economische groei de extra inkomsten wil gaan verjubelen is begrijpelijk. Maar er moet geld te vinden zijn om de waardering in uit te drukken. Zoek creatief naar een potje en maak een gebaar.