Ja, dat de mens in diepste wezen naar harmonie en eensgezindheid streeft, acht ik bewezen door de begrafenis van Diana, prinses van Wales, twee miljoen mensen in het zwart, twee miljard mensen voor het televisiescherm.
Weet u eigenlijk waarom het huwelijk van Diana en Charles op de klippen is gelopen? Nee, niet om zoiets banaals als overspel. Daar stond Diana boven. In werkelijkheid werd zij misselijk van al die juwelen die zij van haar man ten geschenke kreeg. Op het laatst bevatte haar biedermeier toilettafel zo'n negentig miljoen aan die rotzooi. Daar kon zij niet meer tegen. Die flapoor dacht dat hij haar liefde kon kopen, maar daar was geen sprake van. Want zoals u weet: Diana had alleen oog voor de zieken en armen en Charles was geen van beiden.
En weet u wat de wáre oorzaak van haar dood was? Dat was het feit dat haar mohammedaan haar tien seconden voor de fatale crash een ring ter waarde van vierhonderdduizend gulden aan de vinger schoof. ‘Daar gaan we weer!’ dacht de prinses verbitterd en ze gaf een ruk aan het stuur.