In Afghanistan is er een gevecht sinds december 2001. De Taliban willen de mensen aanvallen. De Nederlandse en Amerikaanse soldaten gingen naar Afghanistan. Nederland, Amerika en Afghaanse soldaten gingen vechten tegen de Taliban. Zodat er in Afghanistan vrede komt.

Een journalist, Joeri Boom, was eind juni 2007 naar Afghanistan gegaan om er meer over te weten te krijgen. Hij liet een film zien hoe de soldaten huizen gingen onderzoeken, of er geen Taliban in huis waren, of geweren en bommen. En ze hadden accu’s gevonden. Er zijn huizen vernield en er zijn dode mensen en dieren. De soldaten vinden het wel zielig. De soldaten zijn nog steeds op zoek naar Taliban.

De Nederlandse of Amerikaans soldaten kunnen geen Afghaans praten, dus ze hebben een tolk. De soldaten zeggen in het Engels of een andere taal iets tegen de tolk en de tolk praat in het Afghaans tegen de mensen.

Een Afghaanse man zei dat het door ‘Twin Towers’ komt. Het was 11 september 2001 gebeurd en daarna was het gevecht in Afghanistan begonnen.

Misschien komen de soldaten van Nederland in 2010 terug naar Nederland.