De conservatieve oppositie was en bloc tegen. De gedoogpartners van de Labor-regering, bestaande uit de Groenen (indieners van het voorstel) en een groep onafhankelijken, waren verdeeld, net als Labor zelf. Onder grote druk had Gillard de fractiediscipline voor de stemming losgelaten en dat was al een kleine overwinning voor de voorstanders. Maar daar bleef het bij.

Julia Gillard heeft zich sinds haar aantreden in 2010 herhaaldelijk uitgesproken tegen het homohuwelijk, altijd met een tamelijk bevreemdende argumentatie. In juni verwees ze op live-tv nog naar haar eigen thuissituatie. Ze had een prima relatie met haar partner Tim en daar had ze ook heus geen boterbriefje bij nodig, glimlachte ze. Voor iemand die (vaak terecht) stelt dat ze het slachtoffer is van misogynie en discriminatie is het haast onvoorstelbaar dat ze niet zou beseffen dat de discussie over het homohuwelijk niet gaat over de waarde van het huwelijk, maar over wettelijke discriminatie van homoseksuele liefdesrelaties.

Geen persoonlijk onderwerp is politieker dan de huwelijkswetgeving. En ‘politiek’ betekent in de Australische verslaggeving vooral: ‘Wat zou Kevin doen?’ Zou de diepgelovige backbencher Kevin Rudd, de premier die in 2010 bij een interne Laborstrijd door Gillard werd verdreven, het anders hebben gedaan? Rudd beweert dat het huwelijk onder hem zou zijn opengesteld, maar hij stemde afgelopen week net zo goed tegen, evenals een groep parlementariërs van Labors rechterflank die Gillard in het zadel hielpen. Analytici die simpelweg niet kunnen geloven dat de premier oprecht is in haar afwijzing denken dat loyaliteit aan die fractieleden de echte reden is voor haar standpunt.

Tegenover Gillards twijfelachtige motivering stond een aantal uitgesproken betogen van voorstanders die verwezen naar hun eigen relatie of die van een familielid. Een tegenstander als de Liberale schaduwminister voor Familiezaken stelde in de senaat dat een ruimhartige definitie van het huwelijk het wel erg lastig maakte om zaken als bestialiteit nog te veroordelen. Die duidelijkheid moest hij wel bekopen met oneervol ontslag. Intussen lijkt de Australische bevolking in meerderheid weinig bezwaren te hebben tegen het homohuwelijk.