De stichting stelt zich ten doel de openheid binnen het medisch bedrijf te bevorderen door artsen die fouten maken met naam en toenaam op het net te zetten. ‘Artsen moeten ruiterlijk toegeven dat er iets mis gaat; zich afvragen hoe het mogelijk is dat zij tot nu toe zo'n onfeilbaar bestaan hebben kunnen leiden. Wij zijn toch mensen? Mensen maken toch fouten? Van fouten kun je leren.’
Om onzorgvuldigheden te voorkomen voert de stichting eerst nog ‘enige controles’ uit op de gedane meldingen voor de somma van 49 gulden, over te maken op de bankrekening van de stichting, gevestigd op de Rembrandtweg 683 te Amstelveen.
Op dat adres is bij de Kamer van Koophandel echter geen stichting bekend. De stichting staat er überhaupt niet geregistreerd. Op het vermelde adres zetelt wel een juristen bureau: de Letselschade Groep Nederland. En laat oprichter G. Engelgeer van de stichting nou toevallig als letselschade-advocaat verbonden zijn met die groep.
‘De initiatiefnemers tot het oprichten van de stichting zijn bereid zich bloot te stellen aan alle mogelijke vormen van kritiek’, luidt het goede voorbeeld op de site. En: ‘Verander de wereld, begin bij jezelf.’
Advocaat Engelgeer was op zijn ‘eigen praktijk’ echter niet voor commentaar bereikbaar.