De prioriteiten van

Pronk en Verdonk

Terwijl gediscussieerd moet worden over het lot van bijna 25.000 mensen maken minister Verdonk en Vluchtelingenorganisaties-voorzitter Pronk ruzie over de term «deporteren». Aan hun adres twee welgemeende raadgevingen.

Verdonk, get over it!

En Pronk, néém ontslag.

Eigen agenda eerst

Tweehonderd doden in Madrid. En als de eerste ontzetting voorbij is, blijft een levensbedreigende situatie over. Gaat Nederland heel hard nadenken en links en rechts zo veel mogelijk kennis opdoen om de beste maatregelen te nemen? Nee, blind worden oude agenda’s getrokken.

Voorspelbare agendatrekker: Geert Wilders. Minder voorspelbare agendatrekker: Kader Abdolah. De Volkskrant-columnist schrijft dat binnenslands de VVD een klimaat van angst heeft gecreëerd waarin terroristische gedachten vorm kunnen krijgen: «Als er hier ooit een terreuraanslag plaatsvindt, is de VVD indirect medeschuldig. En premier Balkenende is er verantwoordelijk voor.»

Vijf maal al-Qaeda

al-Qaeda: Het Parool, Algemeen Dagblad

Al-Qaeda: De Telegraaf, NRC Handelsblad

Al-Kaida: Trouw

Al-Qaida: Limburgs Dagblad

Al Qa’ida: de Volkskrant

Voltaire over terroristen

«Wat kun je iemand nu antwoorden die zegt dat hij liever God gehoorzaamt dan de mensen, en die er bijgevolg zeker van is dat hij de hemel verdient door jou af te slachten?»

Voltaires monter geschreven Filosofisch woordenboek verscheen in een goedkope editie bij uitgeverij Van Gennep. Onder het lemma fanatisme staat: «Gewoonlijk lopen fanatiekelingen aan de leiband van oplichters, die hun een dolk in de hand duwen; zij lijken op de Grijsaard uit de bergen, die, naar men beweert, onnozele halzen de vreugden van het paradijs deed smaken, en hun beloofde deze vreugden, waarvan zij al een voorproefje hadden gehad, in alle eeuwigheid te doen voortduren, op voorwaarde dat zij al diegenen die hij noemde zouden gaan vermoorden.»

Vertaalster J.M. Vermeer-Pardoen herleidt de term «Grijsaard uit de bergen» tot de kruistochten en schrijft dat die werd gebruikt voor een toenmalige leider van een sjiïtische sekte, de zogenoemde hachachin, en dat de woorden hasjiesj en assassin (Frans en Engels voor moordenaar) ervan afstammen. Ode & Etzioni & Balkenende

Tijdschrift Ode gaat de Amerikaanse markt op en Amitai Etzioni is enthousiast. Hij verwijst naar de website en een artikel daarop dat de boodschap van het blad samenvat. In Nu wij! schrijft Jaap Westerbos: «In de moderne samenleving is iedereen met elkaar verbonden. Het antwoord op onze politieke, economische en spirituele uitdagingen zit dan ook in samenwerking, in een besef dat wij niets minder zijn dan wij.» Hoewel hij in het essay het woord communitarianism niet heeft gelezen, constateert hij op zijn weblog toch dat dit een tijdschrift is for us. Een Nederlander onder die us is hier nogal veel in het nieuws. Hij heet Jan Peter Balkenende. Hij refereert aan Etzioni’s theorieën en zocht hem vorig jaar ook op.

Het is een bijzondere cirkel van wij-gestemden: Ode, Etzioni en Balkenende. Ja, bijzonder is Jan Peter Balkende, en dat is-ie.

Interview Descartes

Enige weken geleden stond op deze pagina een bericht over het misschien wel oudste literaire interview, daterend van 1618, met Ben Jonson. Lezer (en schrijver) Kees ’t Hart uit Leeuwarden vond weliswaar een oud interview via The Times Literary Supplement, ouder dan 1618 was dit helaas niet: op 20 april 1648 interviewde de Nederlandse theoloog Frans Burman Descartes, in het Latijn. September 2008

Afgelopen maandag vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de werkwijze van het parlement. De bijdrage van de PvdA hieraan was omineus.

Verplaatsen wij ons naar een promotieplechtigheid aan de Universiteit van Groningen in het jaar 2008.

«Geachte promovendus, wij beginnen met de verdediging van de eerste stelling uit uw proefschrift De laatste twee jaar van de PvdA: ‹Het begin van het einde voltrok zich op 15 maart 2004.› Kunt u deze stelling kort toelichten?»

«Geachte opponens. Dank voor uw vraag, ik licht mijn stelling graag toe. De belangrijkste partijleden van de oude stempel wisten dat het nooit meer goed zou komen met de PvdA toen op maandag 15 maart haar kamerlid Staf Depla, geboren in 1960, voorstelde om jaarlijks in de vergadering van de Tweede Kamer een prijs getiteld ‹gouden eikel› uit te reiken.»