Dylan-wijn

Dit jaar komt de eerste Bob Dylan-wijn op de markt. Het wordt een mix van Montepulciano en Merlot. Wijnboer en Dylan-fan Antonio Terni: «Ik heb geprobeerd een wijn te maken die beide kanten van zijn karakter weerspiegelt. Hoekig, moeilijk en onvoorspelbaar als een Montepulciano, tegelijk genereus en vriendelijk als een Merlot.»

De wijn, vernoemd naar het album Planet Waves uit 1974 is voorgeproefd, goed bevonden en gesigneerd door de meester, die er naar het schijnt niets dan gratis flessen aan overhoudt. En die wellicht nog eens genietend kan knierpen van: «Businessmen, they drink my wine.»

(SP)

Formica tafeltjes

Maandagavond heeft PvdA-fractieleider Tjalling Halbertsma zijn «kameraden» in de Amsterdamse raad tot één minuut stilte weten te bewegen: met de mededeling dat hij ermee ophoudt. Halbertsma had eerder willen opstappen, maar «Oudkerk-gate» en de daarop volgende bestuurscrisis in de Partij van de Arbeid sneden hem de pas af. Juichen de gestaalde kaders nu? Volgens Halbertsma zouden ze te vroeg zijn. De PvdA wordt niet meer louter bevolkt door «partijtijgers die te veel tijd hebben om aan plakkerige formicatafeltjes te vergaderen». Kiezersbedrog dan? Halbertsma: «Ik heb het zes jaar volgehouden in de raad. Dat vind ik al een hele prestatie.»

(HS)

Domme soldaten

Westerse legeraanvoerders zien zich geconfronteerd met nieuwe problemen. Oorlogvoering wordt steeds geavanceerder, wapens ook, maar worden soldaten dat wel? De tijd dat Jan Soldaat een simpel geweer met trekker en een handgranaat met zo’n palletje eraan in zijn hand gedrukt kreeg, ligt ver achter ons. Binnen enkele jaren moet het Engelse leger zijn uitgerust met de allernieuwste technologische snufjes.

De Engelse legerstaf maakt zich alvast ernstige zorgen. Trekkers en palletjes zullen worden vervangen door enter- en delete-knoppen. De handleidingen die de wapens vergezellen, zullen honderden pagina’s beslaan. Uit angst dat nieuwe lichtingen soldaten niet in staat zijn deze smart wapens van de toekomst te bedienen, voerde het Britse ministerie van Defensie een onderzoek uit naar het reken- en taalniveau van de landmachtrekruten. De angstvallig geheim gehouden resultaten zijn toch uitgelekt. Wat blijkt? De helft van de rekruten heeft de lees- en schrijfvaardigheid van een elfjarige. Twintig procent van de rekruten beschikt over de taal- en rekenvermogens van een zeven jarige.

De legerstaf doet er wat angstig over. Volkomen ten onrechte. Ooit een achtjarige de handleiding van zijn Nintendo zien lezen? Of een boek met kaft?

(SP)

De lessen van Donald Rumsfeld

Valt er te leren van de geschiedenis? Donald Rumsfeld gelooft van wel. Kort nadat hij minister van Defensie werd, in 2000, liet hij onder zijn staf de lessen ronddelen die hij zelf had getrokken uit enkele decennia als hoge ambtenaar, in dienst van de Republikeinse presidenten Richard Nixon en Gerald Ford. De lessen belandden ook op de officiële website van het Pentagon, onder de kop Rumsfeld’s Rules. Enkele ervan:

«It is easier to get into something than to get out of it.»

«Don’t divide the world into ‹them›‚ and ‹us›.»

«Treat each federal dollar as if it was hard earned.»

«Establish good relations between the departments of Defense and State.»

Maar de wijsheid die Rumsfeld tijdens de Vietnamoorlog opdeed, doen er niet meer toe nu Amerika Irak is binnengevallen. De regels zijn inmiddels van de website verwijderd.

(PvO)

De lessen van Napoleon Bonaparte

Dan de lessen van die andere krijgsheer, Napoleon Bonaparte.

«De krijgskunst heeft onveranderlijke uitgangspunten die voornamelijk tot doel hebben een leger te beschermen tegen een aanvoerder die de kracht van de vijand fout beoordeelt; een fout die, in meer of mindere mate, altijd gemaakt wordt.»

«Zich door de gebeurtenissen laten mee slepen heeft niets te maken met een politiek systeem.»

«Een onvoorziene gebeurtenis mag de politiek niet beheersen, maar de politiek moet wel alle onvoorziene gebeurtenissen beheersen.»

Aldus Napoleon Bonaparte. Uitgeverij Voltaire (’s-Hertogenbosch) verzamelde diens uitspraken over oorlog. Niet te vergeten: «In oorlogstijd is er altijd gebrek aan schoenen.»

(SP)

Hollandse helden

De naam van de man die in 1638 in naam van de West-Indische Compagnie orde op zaken stelde in de roerige kolonie Nieuw-Nederland? Willem Kieft.

(SP)