De islam kent geen centraal gezag zoals het christendom dat kent. Dat betekent dat iedere geloofsgemeenschap relatief autonoom functioneert. De opleiding van de imams verschilt per land en per geloofsrichting. Er zijn groepen voor wie de imam een sterk spirituele inslag dient te hebben en een roeping die hem voorbestemt tot imam. Anderen vinden een kwalificatie van een universiteit of een religieuze opleiding belangrijker.
Ook in Nederland is een grote diversiteit aan imams actief. Soms afkomstig uit het land van herkomst van de geloofsgemeenschap, soms afkomstig uit centra van religie. De meest officiele opleidingen tot imam bevinden zich overigens in Iran. Die imams mogen Nederland niet eens in.
De scheiding tussen kerk en staat in Nederland dicteert onder meer dat aan universiteiten wel godsdienst kan worden bestudeerd, maar niet beoefend. De meeste Nederlandse predikanten en pastores hebben dan ook na hun academische studie een kerkelijke opleiding gevolgd. De lijn doortrekkend zou er een studierichting islamologie geopend kunnen worden, maar wat daar dan voor ‘beroepsopleiding’ op zou kunnen volgen, gaat de staat der Nederlanden niet aan. De islam kan overigens al lang in Nederland bestudeerd worden.
Zou de Nederlandse overheid nu kunnen eisen dat imams in Nederland op de islam gestudeerd hebben? Dat lijkt me nogal een ingreep in de cultuur van een godsdienst die ervan uitgaat dat een ieder tot het ambt geroepen kan worden.
Maar volgens Bolkestein zijn imams een zootje niet- geintegreerde agenten voor de regimes van hun landen van herkomst. Voor een religieus leider is het inderdaad van belang dat hij de samenleving waarin hij en de geloofsgemeenschap functioneren, goed begrijpt en dat hij adequaat kan opkomen voor de belangen van de groep. Daarvoor bestaat al jaren een veelheid aan voorzieningen. In Amsterdam zijn er cursussen voor imams, aan de Hogeschool Amsterdam studeren imams in richtingen die hen kunnen helpen bij de islamitische variant van het pastoraal werk. In regelmatige bijeenkomsten bespreken de imams hoe hun werk in de Nederlandse samenleving vorm kan krijgen. Die voorzieningen worden hogelijk gewaardeerd, door de imams die er houvast in vinden, kennis opdoen en ervaringen kunnen uitwisselen, en ook door diegenen die in gesprek zijn of willen komen met de islamitische gemeenschap.
Er blijft weinig anders over dan te constateren dat Bolkesteins intellectuele bijdrage aan het politieke debat grote consistentie vertoont in het lanceren van losse flodders over niet-bestaande problemen - polygamie, fundamentalisme - en onfatsoenlijke oplossingen - een opleiding voor imams in Nederland.