Toen de Franse autosportverslaggever Claude Raël in 1973, na een lange dag op het plakkerige asfalt van het circuit in Clermont-Ferrand op de bank lag bij te komen, ging plotseling de bel. Op de stoep stond een Aziatisch ogend schepsel dat hem een extraterrestriale boodschap kwam verkondigen. De mensheid op aarde was een experiment van een vreemd sterrenvolk. Twee jaar later werd Raël een vliegende schotel ingezogen die rap koers zette naar de verre planeet. Daar was iedereen uitgelopen om een glimp te kunnen opvangen van het zolang geleden uitgezette broedsel. Overvliet: ‘Het was prachtig daar. Alles in harmonie. Steden met kilometers hoge torens. Een echte vrijetijdsmaatschappij.’
De leer van Raël houdt in dat wat in de bijbel staat, echt gebeurd is. Alleen moet God vervangen worden door een lustig klonende melkwegkoning. Overvliet: ‘De mens is in het laboratorium van de buitenaardsen ontwikkeld, die op hun beurt weer gemaakt zijn door andere buitenaardsen. Raël is de enige hedendaagse getuige.’
Deze week lieten de Raëlianen weten zich mateloos te ergeren aan de hernieuwde belangstelling voor vliegende schotels. Die is het gevolg van het Roswell-incident in 1947, zeg maar het kerstfeest van de ufologie. Een boer trof in zijn weiland brokstukken aan met een herkomst waar vanaf dat moment hevig naar gegist zou worden. De smeulende vondst was het startschot voor miljoenen onverklaarbare waarnemingen. De ufo-religie zwol aan met talloze apocriefe geschiedenissen die in de jaren zeventig door minstens de helft van alle Amerikanen voor harde feiten werden aangezien, zoals het gerucht dat de CIA er een geheim mortuarium op na hield vol dode aliens. Het hek was helemaal van de dam toen de abductees verrezen: mensen die zich onder hypnose ineens herinnerden hoe ze buitenaards waren verkracht. Het door verschillende sektes, zoals het zichzelf uitroeiende Heaven’s Gate, ingebouwde apocalyptische element werd door de film Independence Day vorig jaar nog maar eens benadrukt. Een zelfde Einde der Tijden wilde McVeigh met zijn extreem-rechtse, tot de ufo-religie bekeerde Militia Movement wat naderbij helpen door in Oklahoma een zware bom te laten ontploffen.
Dit werd de Raëlianen allemaal te gortig en daarom zijn zij gaan beweren dat al in het Babylonische Gilgamesj-epos aanwijzingen te vinden zijn van buitenaardsen. Uit pr-overwegingen renoveerde de beweging onlangs het logo: de swastika in het midden van de davidster werd vervangen door een onschuldige spiraalvorm. Tevens ging Raël lobbyen voor een ambassade, liefst in Jeruzalem, om de buitenaardsen officieel te kunnen verwelkomen. Overvliet: ‘Voor 2035 moeten de buitenaardsen geweest zijn, anders zal alle leven hier langzaam sterven. Maar ze durven pas te komen als alle atoombommen gedemonteerd zijn. Pas dan kunnen wij deel uit gaan maken van een interplanetaire gemeenschap’.