Maar de strijd is nog niet gestreden! We hebben nog de KRO, de NCRV en de EO. Die bolwerken moeten ook weg! Dat kan! Nu! Het zal duidelijk zijn dat ze al lange tijd geen reden van bestaan meer hebben. Wat is nog de K., in de KRO? Die paar diensten die ze uitzenden? Daar kijkt geen hond meer naar. Katholieke politiek, katholieke literatuur, katholieke radio, katholieke televisie - er is geen mens meer die daarin gelooft; zelfs zij die nog steeds God aanbidden, geloven niet dat er katholieke televisie kan bestaan.
En dan de NCRV en de EO. Die doen al jaren hun best om ‘jonge kijkers’ te trekken. Ze adverteren met ‘diepgang’ en ‘levensvragen’. Ach ja, je bent jong en werkloos, je weet dat er voor jou straks geen AOW zal zijn, je weet dat je nooit werk zult krijgen, je weet dat het alleen maar slechter gaat, want dat je uitkering wordt gekort, dat je je eigen studie noch die van je kinderen kunt betalen, dat je je ziektekosten niet kan opbrengen, noem maar op - en dan is daar de NCRV of de EO! Geven die je AOW, werk, een hogere uitkering, een studietoelage? Ben je gek! Kerkdiensten! En nog meer kerkdiensten! En adviezen die er op neer komen dat je je lul moet afsnijden als je homo bent en dat je moet bidden als je geen werk hebt. Mensen bidden al zo'n tweeduizend jaar, maar er is alleen maar minder werk gekomen! Straks krijgen we ook nog een Islamitische Omroep en gaat dat gespuis via quizzen en talkshows een prijs zetten op het hoofd van schrijvers en schrijfsters.
Ik moet me er niet over opwinden, maar waarom doe ik dat dan? Ik zal het u zeggen. Neem het probleem Ruanda. Ik wil daar geld voor geven, ik wil daar lief en aardig voor zijn, alles best. Maar voor de radio was er weer zo'n zeikerd die zei dat we tot God moesten bidden opdat de actie een succes zou worden. Hij zei: ‘Laten we tot God bidden voor geld.’ Op dat moment had ik geen zin meer om te geven. Waarom bedenken die mensen niet dat als God geld nodig heeft, Hij beter terecht kan bij de heer Jan Kuijten dan bij mij. Waarom moet ik dan tot Hem bidden voor geld. We kunnen zelfs beter rechtstreeks Jan Kuijten bidden en smeken geld voor Ruanda te geven.
Het CDA beseft niet dat het uit is met de mystiek - leuk voor misdadigers en weduwvrouwtjes, maar ongezond voor alle anderen. Het wordt tijd om te deconfessionaliseren, zodat er ruimte komt om de problemen werkelijk aan te pakken. Wie zich nog druk maakt over de K of de C in de politiek, houdt zich met de verkeerde zaken bezig. Brinkman moest niet weg omdat hij slecht was; hij moest weg omdat hij volstrekt overbodig was geworden.
Er gaan stemmen op dat het RPF, de GPV en de SGP gaan samenwerken met het CDA. Dat is mooi. Oecumene is het water waarmee je fanatisme aanlengt zodat het overbodig wordt. Christelijke politiek zal nooit iets anders proberen dan het vinden van homeopathische oplossingen voor problemen aangaande leven en dood. Zoals homeopathie misdadig gevaarlijk kan zijn voor ernstig zieken, zo is christelijke politiek gevaarlijk voor een ernstig zieke maatschappij. Maak van alle kerken musea en theaters. Het kan, nu!