Onze vereniging behartigt namelijk de belangen van alle dienstweigeraars. We geven dienstplichtigen dan ook informatie over de diverse mogelijkheden om uit het leger te blijven door vrijstelling, afkeuring, emigratie, ontwikkelingswerk, totaalweigering, vervangende dienst. We helpen mensen die kiezen voor de vervangende dienst bij hun procedure van gewetenstoetsing (in Damens artikel ten onrechte als keuring aangeduid). Voor hen die de vervangende dienst vervullen, treedt VD als vakbond op.
VD wordt niet door de overheid gesubsidieerd, zoals in het artikel door een ‘jurist’ wordt gesuggereerd, maar bekostigt haar activiteiten uit donaties en uit de contributies van haar leden. VD ziet haar werk met dienstweigeraars als een manier om de militaire dienstplicht structureel ter discussie te stellen. Juristencollectieven verdienen met hun commerciele activiteiten aan de nieuwe klassenmaatschappij, en houden met hun misleidende bewering dat je als je niet wilt ook niet hoeft, het onrecht van de militaire dienstplicht in stand.
Amsterdam, DAVID JAN DONNER, namens het VD-bestuur