Dat Boas zo'n vraag stelt, laat zien dat ze niet op de hoogte is. En haar verwijzingen naar de zedenzaak zijn niet relevant. Vermoedelijk is Weinreb als alternatieve genezer opgetreden, wat toentertijd verboden was, maar sinds een wetswijziging van een paar jaar geleden is toegestaan.
Boas meent ook dat ik de rol van W.F. Hermans in het beschuldigen van Weinreb ten zeerste overschat. Waar ze dit vandaan haalt, weet ik niet. Men treft in mijn boek één opstel aan over de polemiek van Hermans tegen Weinreb en twee opstellen over het Weinreb-rapport. Dit bevooroordeelde rapport had uiteraard een fundamentele invloed, terwijl Hermans het grote publiek bespeelde.