Weinreb (3)

De term ‘zondebok’ verklaart wellicht de bezetenheid waarmee de Weinreb-bestrijders als W.F. Hermans en Van der Leeuw tegen hem en zijn verdedigers van leer trokken - ja, hun tegenstanders wel moesten overschreeuwen en ze het zwijgen opleggen, zoals nu ook mevrouw Boas weer probeert. Zij maakt zich immuun voor een vervolging wegens smaad door zich te richten op de veroordeling voor ontucht, die geen bliksem te maken heeft met waar het nu weer bestreden Weinreb-rapport voor geschreven was: de vraag of er aan de veroordeling van Weinreb wegens ‘zijn activiteiten in de Duitse bezettingstijd’ wel rechterlijk gezag kon worden toegekend, met andere woorden: of men zonder gevaar om te worden vervolgd wegens smaad wel mocht beweren wat Van der Leeuw, Hermans, Boas en anderen over die activiteiten beweerden. Een Riod-rapport neemt niet de plaats in van een rechterlijke uitspraak. Wie zich beroept op het Weinreb-rapport om hem te demoniseren en te belasteren (zoals Regina Grüter deed) pleegt strafrechtelijk verwijtbare smaad. Want door het van regeringswege gelasten van een nader onderzoek van de tegen Weinreb ingebrachte beschuldigingen is de kracht van het veroordelend vonnis impliciet ontkend.

Ik stel de vraag aan de orde waarom het Weinreb-rapport niet heeft geleid tot een proces om zijn veroordeling te herzien en of daar nu, na de publicatie van Marres, niet alsnog alle reden voor is. Iedere veroordeling is een verwijt en dat verwijt is gericht op de verantwoordelijkheid van de dader. Verantwoordelijkheid is de consequentie van de vrijheid van overtuiging, wil en handelen die de dader had. Daar was voor de jood Weinreb tijdens de bezetting geen sprake van. Als de kritiek op het Weinreb-rapport destijds serieus was genomen, zou een gerechtelijk onderzoek zijn uitgelokt. Dat kan nog steeds. Er moet een einde komen aan het geruzie over de al dan niet juistheid van een rechterlijk vonnis. Dat vereist het vertrouwen in de rechtstaat. Vol goede moed over de uitkomst van zo'n herzieningsproces verkondig ik dat de verguizing van Weinreb zich tegen de kampioenen, van wie mevrouw Boas de spreekbuis is, van de collaborerende Nederlandse overheid van toen zal keren middels het door henzelf in werking gestelde zondebok-mechanisme: uw verwijten komen voort uit uw eigen schaamte.