Haar figuratieve prenten hebben niet de stijfheid die houtsneden vaak aankleeft. Ze tekent met een guts in het hout als met een potlood op papier. En met de verschillende drukgangen (voor iedere kleur in een prent wordt een apart houtblok gebruikt) lijkt ze te schilderen. In haar hoofd mengt ze drukgangen zoals een schilder verf mengt.

Schönfeld voltooide haar opleiding aan de Rijksacademie Beeldende Kunsten te Amsterdam in 1977, en is sindsdien actief als zelfstandig beeldend kunstenaar. Haar werk - schilderijen, gouaches, houten sculpturen en kleurenhoutsneden - kenmerkt zich door een levendig kleurgebruik en eigentijdse elementen in de voorstellingen. Een landschap waarin je de buitenlucht voelt, bijvoorbeeld, of een gelijkend en aanwezig portret, of een interieur waarin invallend daglicht baantjes over de muren trekt, langs stoelen en tafels strijkt en in vloeren weerkaatst.
Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde monografie met een inleiding van Gijsbert van der Wal, als kunstjournalist werkzaam voor NRC Handelsblad. Het boek wordt uitgegeven door de Hercules Segers Stichting, in samenwerking met Uitgeverij De Weideblik. De Hercules Segers Stichting zet zich in voor de bevordering van de belangstelling voor de prentkunst en tracht dit onder meer te bereiken door de uitgave van publicaties en de organisatie van tentoonstellingen.

[Persbericht]

Meer informatie op de site van het Rembrandthuis