Dat bevestigen de woordvoerders van de gemeente en het ministerie. Over de precieze aard van de controle en de uitkomsten daarvan doen ze nog geen mededelingen, de gemeente wil ‘eerst de raad informeren’.

Het inspectiebezoek vindt plaats in het kader van de lopende andere onderzoeken door de Rotterdamse Rekenkamer en het bureau LawsonLuiten. Gekeken wordt onder meer of objecten in het museumdepot zijn terug te vinden. Volgens diverse bronnen in de museumwereld verkeert het depot van het Wereldmuseum in wanorde omdat een groot deel van de collectie al is ingepakt, vooruitlopend op de voorgenomen – maar voorlopig stilgelegde – ontzameling. Dat zou ook de reden zijn dat het Wereldmuseum nog niet heeft voldaan aan het verzoek van museum Boijmans Van Beuningen om zijn bruikleencollectie terug te krijgen. Boijmans vroeg maanden geleden al, net als eerder de Stichting Islamitische Kunst en Cultuur, honderden uitgeleende stukken terug maar kreeg van directeur Bremer tot nu toe nul op het rekest. ‘Ik was druk, ik ben het simpelweg vergeten’, meldde Bremer onlangs in het AD.

Tegenover De Groene Amsterdammer bestrijdt Bremer dat het depot niet op orde is. ‘De bruiklenen, de schenkingen en de topstukken zijn allemaal nog niet ingepakt en de Erfgoedinspectie heeft bij een steekproef alles op de juiste plek aangetroffen.’

Momenteel loopt in het Wereldmuseum de tentoonstelling Goud der Goden uit het oude Java. Het betreft de privé-collectie van de Amerikaans/Singaporese neurobiologe Victoria Chan-Palay, zo bevestigt Bremer desgevraagd. De naam is tot op heden op verzoek van de eigenares niet bekendgemaakt vanwege ‘het risico van diefstal en dergelijke, ze wil graag anoniem blijven’, aldus Bremer. Chan-Palay is een, vooral in Amerika, bekende ‘collectioneur’ die ook diverse publicaties over Aziatische kunst op haar naam heeft. Volgens Bremer heeft ze het Wereldmuseum zelf benaderd, ‘ze had ons gevonden via de website’. De verzamelaarster heeft volgens hem de expositie niet gesponsord. ‘Het heeft bij elkaar zo’n vijf à zes ton gekost aan transport, verzekeringen enzovoort, het is een dure grap maar we hebben alles zelf betaald.’

Chan-Palay heeft ook, zonder naamsvermelding, grotendeels de catalogus bij de expositie geschreven. Twee wetenschappelijke experts op het gebied van Aziatische kunst die waren benaderd voor het schrijven van enkele bijdragen aan de catalogus hebben zich teruggetrokken. Een van hen, Marijke Klokke, conservator Klassiek Zuid- en Zuidoost-Azië van het Museum Volkenkunde in Leiden, had twee artikelen gereed maar wilde uiteindelijk niet dat ze werden gepubliceerd. ‘Ik wilde niet geassocieerd worden met de overige informatie in de catalogus, omdat niet helder zou zijn wie wat had geschreven en omdat een deel van de informatie niet gebaseerd was op voldoende kennis van zaken. Het Wereldmuseum heeft een poging gedaan de teksten te verbeteren maar dit werd niet geaccepteerd door de auteur’, aldus Klokke.

De tweede expert die was benaderd, Pauline Lunsingh Scheurleer, voormalig conservator voor de kunst van Zuid- en Zuidoost-Azië in het Rijksmuseum, wil tegenover De Groene Amsterdammer niets over de kwestie kwijt.

De onderzoeken die momenteel gaande zijn rond het Wereldmuseum worden naar verwachting begin maart afgerond.