Stelling 2: Trouw zijn aan een ander kost discipline. Om trouw te blijven aan jezelf is discipline lang niet voldoende.
Stelling 3: De mens gaat ervan uit dat hij een missie heeft en moet zich vervolgens tevreden stellen met een betrekking.
Stelling 4: Vaak creëert het denken problemen die het denken boven de pet gaan.
Stelling 5: Alleen grote zelfoverschatting leidt tot liefde.
Stelling 6: Als ik nog een keer twintig zou zijn, zou ik net zo lang iedereen ten dans vragen tot ik zelf dansen kon.
Stelling 7: Zolang wij ‘het van iemand of iets houden’ beschouwen als een verdienste, zullen wij het geluk niet leren kennen.
Stelling 8: Geboorte is een point of no return. Van de dood weten we het niet zeker.
Stelling 9: Een kalenderwijsheid is een zwemvest in je kast. Als je in het water dondert, heb je er niks aan.
Stelling 10: Onze zekerheden zijn op vergissingen en misverstanden gebaseerd.
Stelling 11: Het menselijk vermogen vormt een constant gevaar voor de mensheid.
Stelling 12: Het leven is een onbepaalde-afstandsloop. Spaar je krachten niet. Mag het toch een marathon blijken, dan krijg je een tweede adem.