Evengoed ligt het werk van critici ook continu onder vuur: er bestaat toch immers geen objectieve literatuurkritiek in dit kleine land waar iedereen elkaar kent en waar de helft van de critici zelf ook nog eens boek na boek schrijft? En wat te denken van de balletjes- dan wel sterretjesterreur? Wie leest de, doorgaans toch al veel te korte, dus niet gedegen, recensies nou nog echt? En is er nog sprake van LITERAIRE kritiek wanneer Kluun in de Volkskrant vier ballen krijgt toebedeeld?
Arjen Fortuin , NRC-criticus en biograaf, zal de avond openen met een pleidooi vóór de literatuurkritiek waarna schrijvers en critici de degens met elkaar zullen kruisen over de hierboven genoemde kritiek op de kritiek.

Met o.a. Arjen Fortuin, Arie Storm, Binnert de Beaufort en Joost de Vries
Presentatie: Jeroen van Kan en Isolde Hallensleben

Kaartverkoop via info@hetperron.nl