De ‘memoir’ is voor mensen met een aansprekend verhaal en zonder talent om een roman te schrijven, aldus Elsbeth Etty in een stuk dat zij onlangs in het NRC publiceerde.

De memoir is een verhaalvorm die met name in de Angelsaksische landen bijzonder populair is, maar ook in Nederland worden er steeds meer memoirs, niet te verwarren met de memoire, uitgegeven, volgens Etty ‘een soapverhaal van mensen die teren op andermans roem.’ Of leed, zou je daar nog aan kunnen toevoegen. Het zusje van de bruid van Joris van Casteren en Tonio van A.F.Th van der Heijden zijn de twee bekendste recente pendanten van het genre in Nederland, in beide verhalen wordt er geen enkele moeite gedaan de werkelijkheid en de optredende personages te fictionaliseren.

Tijdens Wie is er bang voor… memoirs gaan we onderzoeken of er een soort gedragscode voor memoirs en autobiografische fictie kan worden opgesteld. In hoeverre kun je andermans leven voor eigen gewin inzetten? Als ‘slachtoffer’ kun je je immers niet verweren, je hebt maar er maar genoegen mee te nemen dat iemand zijn of haar werkelijkheid aan de hele wereld presenteert.

Elsbeth Etty zal de Tien geboden van de autofictie voordragen. Een panel van deskundigen, onder wie Xandra Schutte en Aleid Truijens zal vervolgens ingaan op deze geboden.

De avond zal in goede banen geleid worden door Jeroen van Kan en Isolde Hallensleben.

Reserveren via reserveren@hetperron.nl