Maar wij jonge vaders laten ons de kaas niet van het brood eten. Wij willen zorgen voor onze kinderen! Net nu wij het de normaalste zaak van de wereld vinden dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding bij zowel man als vrouw ligt, net nu we er zonder bemoeienis van kerk en overheid voor kunnen kiezen pas kinderen op de wereld te zetten als ook onze partner is uitgeraasd op het carrièrecircuit, net nu ook wij bereid zijn onze baan eraan te geven om voor de kids te zorgen, duikt een groepje geestelijk bejaarde dames op om dat alles onder het mom van ‘assertivisme’ en ‘moderne salarispolitiek’ terug te draaien. Eén troost rest ons. Net als de SGP zal ook de Moederbond nooit een poot aan de grond krijgen. Tot ver na het zalige moment van hun opheffing zullen wij jonge vaders baren en zogen. In volstrekte harmonie met onze partners.