Onze bijeenkomst valt samen met een beslissende periode in de geschiedenis van ons land en van de beschaafde wereld. Een deel van die geschiedenis is door anderen geschreven; wij zullen de rest schrijven. (applaus)

Op een ochtend in september kwamen dreigingen die zich jarenlang in het geheim en ver van hier hadden ontwikkeld samen in een grootscheepse moord in ons land. Dientengevolge hebben we een nieuwe kijk op veiligheid nodig, want ons land is een slagveld in de eerste oorlog van de eenentwintigste eeuw.

We hebben een les geleerd: we moeten de gevaren van vandaag actief en doortastend het hoofd bieden, voordat ze ons opnieuw bezoeken in ons luchtruim en in onze steden. En we hebben een doel gesteld: we zullen niet toestaan dat haat en geweld de menselijke betrekkingen gaan overheersen. (applaus)

Onze coalitie van meer dan negentig landen bestrijdt de netwerken van terreur met alle wettelijke middelen en met militair machtsvertoon. We hebben menige hoge commandant van al-Qaeda gearresteerd of anderszins uitgeschakeld. (applaus)

Rond de hele wereld jagen we de moordenaars op. We zijn aan de winnende hand. […] En we bieden het hoofd aan de grootste bedreiging in de oorlog tegen terreur: schurkenstaten die zich uitrusten met massavernietigingswapens.

In Irak bouwt en verbergt een dictator wapens waarmee hij het Midden-Oosten zou kunnen overheersen en de beschaafde wereld intimideren — en dat zullen we niet toestaan. (applaus)

Door op te treden tegen dit gevaar zullen we een enorme bijdrage leveren aan de veiligheid en stabiliteit van onze wereld op de lange termijn. Het huidige Irakese regime heeft bewezen hoezeer tirannie in staat is tweedracht en geweld in het Midden-Oosten te zaaien. Een bevrijd Irak kan bewijzen dat vrijheid in staat is deze vitale regio te veranderen door hoop en vooruitgang in de levens van miljoenen te brengen. Het Amerikaanse veiligheidsbelang en het Amerikaanse vrijheidsgeloof wijzen beide in dezelfde richting: die van een vrij en vreedzaam Irak. (applaus)

[…]Er is een tijd geweest waarin velen dachten dat de culturen van Japan en Duitsland niet in staat waren democratische waarden te dragen. Ze hadden het fout. Sommigen zeggen vandaag de dag hetzelfde over Irak. Ze hebben het fout. (applaus)

De Irakese natie — met haar trotse erfenis, overvloedige hulpbronnen en geschoolde en ontwikkelde bevolking — is volmaakt in staat zich democratisch te ontwikkelen en in vrijheid te leven. (applaus)

De wereld heeft onmiskenbaar belang bij het verspreiden van democratische waarden, want stabiele en vrije naties brengen geen moorddadige ideologieën voort. […] Succes in Irak zou ook een nieuw stadium kunnen inluiden voor vrede in het Midden-Oosten en de ontwikkeling naar een waarlijk democratische Palestijnse staat in gang zetten. (applaus)

Het verdwijnen van Saddam Hoesseins regime zal terroristische netwerken ontdoen van een rijke beschermheer die terroristische opleidingen betaalt en beloningen verstrekt aan de families van zelfmoordterroristen. […] Zonder deze steun van buitenaf aan het terrorisme zullen Palestijnen die zich voor hervormingen inzetten en naar democratie verlangen in een betere positie zijn om nieuwe leiders te kiezen. (applaus)

Ware leiders die vechten voor vrede; ware leiders, die hun volk oprecht dienen. Een Palestijnse staat moet een hervormde en vreedzame staat zijn die het gebruik van terreur voor altijd opgeeft. (applaus)

Wanneer de dreiging van terrorisme wordt weggenomen en de veiligheid toeneemt, zullen wij van de nieuwe regering van Israël verwachten dat zij op haar beurt de stichting van een levensvatbare Palestijnse staat steunt (applaus) en zo snel mogelijk meewerkt aan een verdrag dat de definitieve toestand vastlegt. Terwijl de vrede dichterbij komt, moet er een eind komen aan de nederzettingenpolitiek in de bezette gebieden. (applaus)

En van de Arabische staten verwachten we dat ze hun verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van terrorisme, de vorming van een vreedzaam en democratisch Pales tina ondersteunen en onomwonden verklaren dat ze in vrede met Israël willen leven. (applaus)

Er wordt veel van Amerika gevraagd in het jaar 2003. Het zal moeilijk zijn de democratie te laten wortelen in een land dat drie decennia van dictatuur, geheime politie, binnenlandse verdeeldheid en oorlog heeft gekend. Het zal moeilijk zijn om vrijheid en vrede te kweken in het Midden-Oosten na een strijd van vele generaties. Maar de veiligheid van ons land en de hoop van de mensheid hangen van ons af en Amerikanen ontlopen geen plichten omdat ze zwaar zijn. We hebben grote beproevingen doorstaan in andere tijden en we zullen de beproevingen van onze tijd doorstaan. (applaus)

Uit: toespraak van president Bush voor het American Enterprise Institute in Washington, 26 februari 2003