28 april 20:00 spui25, amsterdam

WikiLeaks, het ideaal van de democratie of een gevaar voor de internationale stabiliteit?

Met de recente publicaties van vertrouwelijke politieke stukken heeft WikiLeaks zich in het centrum van de publieke èn academische belangstelling geplaatst. De gepubliceerde geheime informatie levert niet alleen een onuitputtelijke bron van nieuws, het maakt tevens een spanning zichtbaar tussen de idealen van de democratie en de weerbarstige praktijk van regeren. Brengt WikiLeaks het ideaal van de open democratie dichterbij of levert het vooral onnodige problemen -en soms zelfs gevaarlijke situaties- op voor de internationale politiek?

WikiLeaks toont ons hoe de technologische mogelijkheden van de nieuwe media de politieke en journalistieke praktijk ingrijpend veranderen. Welke gevolgen heeft dit voor ons denken over democratie?

Tijdens het eerste gedeelte van het debat gaan Leonie van Nierop (onderzoeksjournalist NRC) en Patrice Riemens (sociaal geograaf, internetactivist en verbonden aan de Amsterdamse Waag Society) in op de dagelijkse praktijk en besluitvorming rondom de Wikileaks documenten.

In deel twee staan tijdens een debat met Beate Roessler (hoogleraar Ethiek UvA),Rob de Wijk (hoogleraar Internationale Betrekkingen Universiteit van Leiden, directeur HCSS) en Joris van Hoboken (voorzitter van Bits of Freedom, promovendus IViR) fundamentele vragen over transparantie, democratie en veiligheid centraal. Debatleider is Pieter Pekelharing (universitair docent Wijsbegeerte).

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de faculteit der geesteswetenschappen van de UvA en maakt onderdeel uit van de lezingenreeks Nieuwsbericht Uitgelicht (NU!), waarin geesteswetenschappers hun visie op actuele onderwerpen geven.

Toegang is gratis, aanmelden via de site van Spui25