De man met het rare haar wordt gepest. Door de media natuurlijk, wie anders? Eerst meldde De Limburger dat een van de mensen op de lijst-Wilders een merkwaardig track record had voor een dierenbeschermer. Dion Graus mocht dan vóór de beesten zijn, hij leek gezien allerlei aangiften wegens mishandeling en oplichting zeker niet vóór de mensen uit zijn omgeving. Recent voegde NRC Handelsblad daaraan toe dat extreem rechtse lieden de steunverklaring voor het verkiesbaar krijgen van de partij van Wilders hadden getekend. Hóp, weer de media achter Geert aan.

‘Meneer Wilders, weet u wel dat meneer zus-en-zo heel erg fout is?’

‘Nou, nee, en ik betreur het ook zeer dat zijn handtekening op de lijst staat.’

En Geert Wilders schuurde nog eens behaaglijk zijn rug aan de camera, jammerend dat hij altijd de pineut is.

Laat ik even vooropstellen dat Geert Wilders opvattingen heeft die absoluut niet deugen. Een uitspraak als dat er ‘een tsunami van islamisering’ over ons heen zal komen, getuigt van een zeer kwaadaardige en tegelijkertijd zeer oppervlakkige geest. Dat is een gevaarlijke combinatie. Maar op geen enkel moment ga ik mijn hand in het vuur steken voor de handtekeningen die de pvda, het cda of de vvd ophaalt. En ik ga al helemaal niet instaan voor het schoon blazoen van alle fractieleden van deze keurige partijen. Zo’n keurig vvd-dametje als Patricia Remak tilt toch ook even de fiscus voor een tonnetje? Het blijft mensenwerk. En de mensen die op Wilders stemmen, deugen niet, maar wie beschermt ons tegen die hardcore pvda-stemmers die gevestigde communistische bureaucratieën als het bestuur van Amsterdam overeind houden?

Wilders plagen is prima. Er is stof genoeg. Hoezo heeft zijn partij toch geen leden? Zelfs de nsdap had leden. Waarom doet zijn club mee aan de Europese verkiezingen als-ie zo tegen Europa is? Enzovoort. Maar het blijft het plagen van het rijke vervelende jongetje op het schoolplein. Uiteindelijk heeft-ie weer een handje snoep om uit te delen, of een vet stuk speelgoed dat de anderen ook willen vasthouden. Zo ondervindt de boerka, waar Wilders zich al lang erg druk om maakt, steeds meer weerstand. Het zijn nog altijd maar een paar vrouwen die in zo’n merkwaardige bungalowtent rondsjouwen, maar in de Volkskrant van de afgelopen dagen tref je herhaaldelijk keurige linkse mensen die pleiten voor een verbod, zoals de publicisten Wil Tinnemans en Nazmiye Oral. De culturele strijd is nog maar net begonnen en zolang andere partijen daar weinig ideeën over hebben, zet de man met de domme ideeën de toon, of zijn partij nu ‘fout’ is of niet.

Paniek zaaien over de oprukkende horden der überlimbo’s is zinloos. Ze gaan niet weg. De moslims waar ze bang voor zijn ook niet. We moeten onszelf oefenen om de lastige bijverschijnselen van immigratie op waarde te schatten, leren hoe het is om meningsverschillen te hebben. En het zou flauw zijn om te roepen dat alleen die rare moslims niet weten wat democratie is omdat ze dat ‘thuis’ niet geleerd hebben. Neem de opluchting waarmee de beslotenheid van de kabinetsformatie onthaald wordt, unaniem toegejuicht in de pers. Neem de waardering die opsteeg voor de nationale denktankchefs Paul Schnabel en Wim van de Donk, toen ze recent pleitten voor regenten aan de macht – eindelijk weer verstandige mannen! Democratie is leuk, maar rust is beter, lijken we te denken. Dat is fout gedacht en daar zullen we met vallen en opstaan achter komen.