Tijdens de uitreiking onderstreepte juryvoorzitter Maarten Doorman (prof. Journalistieke Kritiek) het actuele belang van de kritiek; diens verdienste om de relevantie en actualiteit van de beeldende kunsten in woorden te vatten “Daarom is de kunstkritiek op dit moment belangrijker dan zij sinds lang is geweest. Niet om uit te leggen aan wie niet wil horen, maar om de urgentie aan betrokkenen te tonen en zo hun weerbaarheid te vergroten, en vooral om de urgentie duidelijk te maken aan een op zich welwillend publiek dat te lang door de kritiek stiefmoederlijk is bedeeld. ”

De organisatie ontving 25 inzendingen in de categorie Essay, en 25 inzendingen in de categorie Recensie. De jury was “opgetogen over een aantal eigengereide stukken, over een rusteloos nieuw utopisme dat geregeld doorschemerde en over de betoonde nieuwsgierigheid in een hybride en soms zo ordeloos lijkende wereld.” Dat mondde uit in twee prijswinnaars en twee keer twee flankerende basisprijzen bij een totaal van negen nominaties.

In de categorie Essay werd een hoofdprijs uitgereikt ten bedrage van € 10.000. De hoofdprijs voor de categorie Recensie bedroeg €7.500. In beide categorieën werden tevens twee basisprijzen uitgereikt van €500.

Winnaars in de categorie Essay:
Hoofdprijs: Thijs Lijster (NL, 1981)
Basisprijs: Christophe van Eecke (BE 1977)
Basisprijs: Nicoline Timmer (NL 1975)

Winnaars in de categorie Recensie:
Hoofdprijs: Lynne van Rhijn (NL, 1981)
Basisprijs: Yasmijn Jarram, (NL, 1984)
Basisprijs: Joost Vormeer, (NL, 1983)

Eervolle vermeldingen werden gegeven aan Marianne van Dijk (NL, 1983) en Christophe van Eecke, (BE, 1977) voor hun recensies en Coen van Beelen, (NL, 1987) voor zijn essay. Nicoline Timmer werd tevens geselecteerd door de organisatie van de Prix de Rome om hun juryrapport te schrijven.

Het winnende Essay is te lezen op de website van de Mediapartner Knack. Daarnaast verschijnt deze in druk in aankomende Knack (gedeeltelijk) en in De Groene Amsterdammer´s kerstspecial. De winnaar van de categorie Recensie krijgt van beide Mediapartners een nieuwe opdracht die in de aankomende weken zal verschijnen. De genomineerde stukken zijn na te lezen op www.jongekunstkritiek.net, met uitzondering van het winnende essay, dat geplaatst wordt na verschijning in de publicatie van de mediapartners.

De jury van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2010 bestond uit : Kris Jacobs (eindredacteur Knack Extra), Marc Ruyters (hoofdredacteur <H> ART), Xandra Schutte (hoofdredacteur de Groene Amsterdammer), Barbara Visser (kunstenaar), Lotte De Voeght (redactielid rekto:verso en redacteur voor S.M:A.K., Gent) en Christiaan Weijts (romanschrijver en essayist) onder voorzitterschap van Maarten Doorman (professor Journalistieke Kritiek, UvA). De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een initiatief van: de Appel arts centre, het Fonds BKVB en Witte de With, Center for Contemporary Art. In 2010 is de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek georganiseerd in samenwerking met Vlaams-Nederlands Huis deBuren.