Een vliegende tentoonstellingsmaker, een bouwer of breker van carrières en reputaties of een kardinaal in de kunstcurie? Geen tentoonstelling zo klein of er komt wel een curator aan te pas. Wat zij precies doen, blijft goeddeels verborgen voor het brede publiek.

Van 5 tot 7 maart organiseert Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst in Rotterdam, een driedaags symposium over ‘de curator’, waaraan een grote groep internationale curatoren zal deelnemen.

De Groene Amsterdammer is mediapartner van dat symposium. Wij bevelen dat evenement van harte aan.