Wordt het toch nog gezellig op de top?

Euro-rave: zondag 15 juni. Stationsplein, 12.00 uur. Informatie: www.legalize.org/global
Geheime eurodocumenten, acties, nieuws rond het Frederiksplein? Stuur het De Groene, Postbus 353 1000 AJ Amsterdam, o.v.v. ‘Europa’.
‘A hell of a job’ noemde Wim Kok het streven om Engeland na achttien jaar Tory-heerschappij weer steviger aan de EU te binden. In Downing Street kreeg Kok van de kersverse Labourpremier Blair nogal wat ‘Europees nee’ te horen. Oké, de sociale paragraaf van het Verdrag van Maastricht hebben de Britten inmiddels ondertekend. En Robin Cook, de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, liet weten best mee te willen werken aan een akkoord in Amsterdam. ‘Maar’, zei hij, ‘we zullen daarbij vastbesloten de belangen van Londen behartigen.’ Om daar meteen aan toe te voegen dat Engeland een leidende rol in Europa zou gaan opeisen, vergelijkbaar met die van Duitsland en Frankrijk, zonder inlevering van soevereiniteit. Groot-Brittanië blijft dus Europa’s pain in the ass.

De kans dat in het penthouse van De Nederlandsche Bank in juni de champagnekurken zullen knallen, is zo langzamerhand verkeken. De Britten zien liever een verbond van soevereine staten dan een vergaande federatie, de Duitsers ligt een verzoek om uitstel van de Emu op de lippen en de Fransen…
Tja, de Fransen. Die zijn bezig met een verkiezingscampagne waarin ‘Europa’ ondergeschikt is gemaakt aan binnenlandse politieke motieven. De regering-Juppé probeert de Franse kiezer wijs te maken dat de bezuinigingen niets te maken hebben met de Emu-criteria, maar met vroeger socialistisch wanbeleid. En haar eens zo Europeesgezinde socialistische opponenten zien de euro door al dat gesnoei niet meer zitten. Twee weken vóór de Amsterdamse Eurotop vindt de laatste verkiezingsronde plaats. Dat laat weinig tijd om een eventuele socialistische Franse regering in het gelid te krijgen.
Stel dat de socialisten van Jospin winnen, dan heeft Nederland er op een ander heikel Europees beleidsterrein wellicht een bondgenoot bij. Jospin wil het softdruggebruik gedogen. 'Legaliseren zou het gebruik goedkeuren, straffen is absurd. We moeten naar een oplossing zoeken die tussen deze twee uitersten ligt’, zei hij. In Portugal gaan de socialisten nog verder. Daar wordt gepleit voor legalisering op Europees niveau van alle drugs.
De rave-ridders van actiegroep Legalize! hebben wel oren naar deze narcotica-as Lissabon-Parijs-Amsterdam. Zij bereiden een Euro-rave in Amsterdam voor om hun legaliseringseis kracht bij te zetten. Dat wordt een gigantisch dansfestijn op straat, met bekende deejays en vier mobiele soundsystems. De laatste dag van de top is er een 'blow-in’. Tegenover De Nederlandsche Bank. Wordt het toch nog gezellig in het penthouse.