Mede als gevolg van de grote internationale geopolitieke veranderingen is de rol van de burger steeds vaker onderwerp van gesprek. Wetenschappers, journalisten en politici buigen zich over het vraagstuk dat Ralf Dahrendorf zo kernachtig omschreef als: _Citizenship. The New Problem _(1988).

De serie workshops Actief Burgerschap: How to make it work? wil (vooral jonge) burgers kennis verstrekken over en inzicht geven in de mogelijkheden actief burgerschap te ontwikkelen en te beoefenen. Hoe kan de Nederlandse en Europese samenleving daarvan profiteren en hoe kunnen modellen en vormen van actief burgerschap worden geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk? Daartoe worden in de workshops aan de hand van “Best practices” methoden en vaardigheden aangereikt met het doel de deelnemers bewust te maken van de mogelijkheden actief burgerschap binnen een democratie te stimuleren. De bevordering van vrede en veiligheid zal immers alleen met inschakeling van de burgers tot stand kunnen komen.

De workshop op 6 september wordt geleid door Teun Gautier (Uitgever De Groene Amsterdammer) en *Steve Austen * (Permanent Fellow Felix Meritis). Verschillende experts en initiatiefnemers presenteren en becommentariëren een aantal praktijkvoorbeelden. De deelnemers worden uitgenodigd hun eigen ervaringen en analyses in het tweede gedeelte van de workshop in de werkgroepsdiscussies in te brengen.

Meer informatie op de site van Felix Meritis