De Groene Amsterdammer krijgt een nieuwe hoofdredacteur. Wij zijn verheugd dat per 1 juni 2008 Xandra Schutte deze functie gaat bekleden.

Xandra Schutte (44) is nu uitgever van J.M. Meulenhoff. Eerder was ze onder meer hoofdredacteur van Vrij Nederland, maar ze begon haar journalistieke carrière bij haar ‘jeugdliefde’ De Groene Amsterdammer. Directie en redactie achten haar zeer geschikt om de traditie van De Groene te bewaken en de koers verder te ontwikkelen.

Tot aan genoemde datum blijft Koen Kleijn plaatsvervangend hoofdredacteur. Wij danken hem nu reeds voor zijn grote inzet en liefde voor onze krant.

Directie, Redactie en Bestuur